Loading...
 

1 Korintiërs 7, 25-31

2 Lasso

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 7, 25-31: Laat je niet strikken door het aardse

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1812)

Voor jonge mensen die nog niet getrouwd zijn, heb ik geen regels van de Heer. Ik geef alleen een advies. Maar jullie kunnen me vertrouwen, want ik ben Gods dienaar. Ik denk dat het voor jonge mensen beter is om ongetrouwd te blijven. Want ze hebben al genoeg zorgen in deze tijd vol ellende en moeilijkheden.
Als je al afgesproken hebt om met een meisje te trouwen, dan moet je je aan die afspraak houden. Maar als je nog niemand hebt om mee te trouwen, zoek dan geen vrouw. Als je toch trouwt, doe je niets verkeerds. Ook een meisje dat trouwt, doet niets verkeerds. Maar mensen die trouwen, krijgen veel extra zorgen in dit leven. En daarom zeg ik dat jonge mensen maar beter niet kunnen trouwen.
Vrienden, ik bedoel dit: Onze wereld zal niet lang meer bestaan. Binnenkort komt er een einde aan het aardse leven, aan onze huwelijken, onze feesten en onze droevige momenten. En we moeten ook afscheid nemen van al onze bezittingen. Houd daar nu al rekening mee!
Ja, denk er in je leven steeds aan dat alles in deze wereld voorbijgaat. Want de hele wereld, zoals wij die kennen, zal binnenkort verdwijnen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor wie niet getrouwd is heb ik geen voorschrift van de Heer,
maar ik geef mijn mening als iemand
die door de goedheid van de Heer betrouwbaar is.
Ik denk dat het in onze moeilijke tijden het beste is,
dat het een mens ongetrouwd leeft.
Maar ben je getrouwd? Zoek dan geen scheiding.
Heb je je vrouw verloren? Zoek dan geen andere.
Maar als je wel trouwt, zondig je niet,
en ook het meisje dat wil trouwen zondigt niet.
Maar mensen die trouwen halen zich kommer en zorg op de hals,
en die wil ik jullie besparen.
Ik bedoel dit, broeders: er rest maar weinig tijd.
Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet,
zij die wenen, als weenden ze niet,
zij die blij zijn, als waren ze niet blij,
zij die kopen, als werden ze geen eigenaar.
Kortom, zij die met het aardse omgaan, gaan er best niet in op,
want de wereld die wij zien gaat voorbij.Stilstaan bij …

Weinig tijd
Paulus heeft het over de tijd die nog overblijft voor de komst van Jezus, en die heel wat waarden van het ‘aardse leven’ betrekkelijk maakt.
In deze tekst lijkt hij te verwachten dat die komst heel nabij is.
In later geschreven teksten houdt hij er rekening mee dat hij gestorven zal zijn voor die komst.

Bij de tekst

Betekenis

Uiteindelijk is al het ‘aardse’ betrekkelijk in het licht van het eeuwige, het definitieve. We moeten ervoor zorgen niet verstrikt te raken in een wereld die uiteindelijk voorbijgaat.