Loading...
 

Heilige Drie-eenheid A - tweede lezing

2 Groet

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 13, 11-13: Groet van Paulus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1848)

Tot slot, vrienden, wees blij, ga weer leven als goede christenen, en luister naar mijn waarschuwingen. Maak geen ruzie met elkaar, maar leef in vrede. God zal bij jullie zijn met zijn liefde en vrede. Groet elkaar met een heilige kus. Ik doe jullie de groeten van alle christenen die bij mij zijn.
Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Tenslotte, broeders en zusters, groet ik jullie!
Laat alles terug goed komen.
Neem mijn waarschuwingen ter harte,
maak geen ruzie,
leef in vrede met elkaar,
en de God van liefde en vrede
zal bij jullie zijn.

Groet elkaar met een heilige kus.
Al de heiligen die hier zijn, groeten jullie.

Dit wens ik jullie allen:
de genade van Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de Heilige Geest.Stilstaan bij …

Vrede
In de Bijbel verwijst ‘vrede’ naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in de relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God. Zo wordt ‘vrede’ verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ... Het gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Heilige kus
De Bijbel schrijft nergens wat die heilige kus inhield. Men vermoedt dat dit een kus was op de mond, waarmee eerste christenen hun onderlinge band als broers en zussen van elkaar toonden, waardoor hun maatschappelijke status onbelangrijk werd. Zo kon het gebeuren dat slaven en vrije mensen elkaar kusten als ze elkaar ontmoetten als christenen, maar niet in een andere context.
De eerste christenen zagen die kus ook als een manier om de Heilige Geest aan elkaar door te geven.

Heiligen
Met ‘heiligen’ bedoelt Paulus: christenen, mensen die aan God toebehoren en in Christus geloven.

Genade
Het goedgunstig handelen van God dat door de mens wordt ervaren als een geschenk.

Jezus Christus
Klik hier voor informatie en suggesties bij: Jezus Christus.

God
Klik hier voor informatie en suggesties bij: God.

Heilige Geest
Klik hier voor informatie en suggesties bij: Heilige Geest.

Bij de tekst

Drie-Eenheid

Dit is het eerste geschrift in de Bijbel waarin de Vader, de Zoon en de Geest naast elkaar genoemd worden.

Suggesties

EXTRA

. Vrede
. Heilige Drie-eenheid