Loading...
 

Heilige Drie-eenheid A - tweede lezing

2 Groet

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 13, 11-13: Groet van Paulus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Tenslotte, broeders en zusters, groet ik jullie!
Laat alles terug goed komen.
Neem mijn waarschuwingen ter harte,
maak geen ruzie,
leef in vrede met elkaar,
en de God van liefde en vrede
zal bij jullie zijn.

Groet elkaar met een heilige kus.
Al de heiligen die hier zijn, groeten jullie.

Dit wens ik jullie allen:
de genade van Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de Heilige GeestStilstaan bij …

Vrede
In de Bijbel verwijst ‘vrede’ naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in de relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God. Zo wordt ‘vrede’ verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ... Het gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Heilige kus
De Bijbel schrijft nergens wat die heilige kus inhield. Men vermoedt dat dit een kus was op de mond, waarmee eerste christenen hun onderlinge band als broers en zussen van elkaar toonden, waardoor hun maatschappelijke status onbelangrijk werd. Zo kon het gebeuren dat slaven en vrije mensen elkaar kusten als ze elkaar ontmoetten als christenen, maar niet in een andere context.
De eerste christenen zagen die kus ook als een manier om de Heilige Geest aan elkaar door te geven.

Heiligen
Met ‘heiligen’ bedoelt Paulus: christenen, mensen die aan God toebehoren en in Christus geloven.

Genade
Het goedgunstig handelen van God dat door de mens wordt ervaren als een geschenk.

God
Klik hier voor informatie en suggesties bij: God.

Jezus Christus
Klik hier voor informatie en suggesties bij: Jezus Christus.

Heilige Geest
Klik hier voor informatie en suggesties bij: Heilige Geest.

Bij de tekst

Drie-Eenheid

Dit is het eerste geschrift in de Bijbel waarin de Vader, de Zoon en de Geest naast elkaar genoemd worden.

Suggesties

. Vrede
. Heilige Drie-eenheid