Loading...
 

1 Korintiërs 8, 1b-7.10-13

2 Markt

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Korintiërs 8, 1b-7.10-13: Offervlees eten?

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1813-1814)

Jullie zeggen: ‘Christenen kunnen gerust vlees eten dat aan afgoden geofferd is. Want christenen weten dat afgoden helemaal niets voorstellen.’ Jullie hebben gelijk, maar die kennis heeft jullie trots gemaakt. En daardoor zijn jullie het belangrijkste vergeten: je moet anderen steunen door hen lief te hebben.
Vinden sommigen van jullie dat ze veel weten? Dan zeg ik: Jullie hebben geen echte kennis! Alleen God heeft echte kennis. Want hij weet precies wie de mensen zijn die van hem houden.

Natuurlijk weten wij als christenen dat er in de hele wereld maar één God is. Andere mensen denken dat er in de hemel en op aarde heel veel goden zijn. Maar wij weten dat die goden helemaal niets voorstellen. Wij kennen maar één God. Hij is onze Vader. Hij heeft alles gemaakt, en wij bestaan om hem te dienen. Wij kennen ook maar één Heer, namelijk Jezus Christus. Alles bestaat dankzij hem, en ook wij bestaan dankzij hem.
Maar sommige christenen hebben die kennis nog niet. Hun geloof is nog zwak. Want ze zijn nog maar net gestopt met het vereren van afgoden. Ze denken: Als ik vlees eet, dan vereer ik de goden aan wie dat vlees geofferd is. En dan wordt God boos op mij.

Stel dat je weet dat afgoden geen enkele macht hebben. En je gaat naar een tempel, en daar eet je vlees dat aan afgoden geofferd is. En stel dat daar ook een christen is met een zwak geloof. Dan is de kans groot dat hij met jou meedoet, en ook dat vlees eet. Maar daardoor verliest hij misschien zijn geloof. En zo breng jij dan zijn redding in gevaar. Maar Christus is ook voor hem gestorven! Iedereen die zich slecht gedraagt tegenover een christen met een zwak geloof, gedraagt zich slecht tegenover Christus.
Stel dat ik het geloof van een ander in gevaar zou brengen door het vlees dat ik eet. Weten jullie wat ik dan zou doen? Dan zou ik helemaal nooit meer vlees eten!
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kennis maakt verwaand, alleen liefde bouwt op.
Wanneer iemand denkt kennis te bezitten,
kent hij niet altijd op de juiste manier.
Maar wie liefheeft, die is gekend door God.

Wat het eten van offervlees betreft,
wij weten dat er in de hele wereld geen afgoden bestaan
en dat er maar één God is.
Want al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde
- en in deze zin zijn er ongetwijfeld heel wat goden en heren -
toch is er voor ons maar één God, de Vader,
uit wie alles is ontstaan en voor wie wij bestemd zijn,
en één Heer, Jezus Christus,
door wie alles bestaat en wij in het bijzonder.

Maar niet iedereen bezit die kennis.
Sommigen, die nog altijd niet innerlijk vrij zijn
ten aanzien van de afgoden,
zien vlees dat aan de goden geofferd is,
alleen maar als offer aan die afgod,
en hun geweten, zwak als het is,
heeft het er lastig mee, als zij het eten.

Als zo iemand jullie, met jullie ‘kennis’,
in een afgodentempel ziet aan een maaltijd deelnemen,
wordt die dan niet verleid om offervlees te gaan eten
en zo zijn geweten geweld aan te doen?
Zo gaat, ten gevolge van jullie ‘kennis’, de zwakke verloren,
de broeder voor wie Christus gestorven is.
Zo zondigen jullie tegen hen
en door hun angstig geweten te kwetsen,
zondigen jullie tegen Christus.
Daarom, als ik weet
dat ik door vlees te eten aanstoot geeft aan mijn broeder
zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten,
om hem geen aanstoot te geven.Stilstaan bij …

Kennis
Met ‘kennis’ bedoelt Paulus hier het geloofsinzicht van christenen dat afgoden niet bestaan. En dat het vlees dat aan afgoden geofferd werd uiteindelijk gewoon vlees is.

Offervlees
Dit was het vlees van dieren die in Griekse of Romeinse tempels aan afgoden werden geofferd. Van zo’n offerdier werd uiteindelijk een gering deel vernietigd, een ander deel werd gegeten tijdens de offermaaltijd, het overige vlees werd verkocht op de markt.

Bij de tekst

Korinte in het begin van de jaartelling

In Korinte was het de gewoonte dat ambachtslui en clubs feesten hielden in de tempel. Het vlees dat ze er aten was offervlees, vlees dat aan de Griekse goden was geofferd.
Sommige christenen maakten geen bezwaren om op die feestjes rustig van dat vlees te eten, omdat ze toch niet geloofden in die goden. Maar andere christenen maakten zich daar zorgen in.