Loading...
 

Sacramentsdag A - tweede lezing

2 Eenheid

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 10, 16-17: Eénheid

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1816)

Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered worden dankzij zijn dood. Samen vormen we één geheel, omdat we samen van dat brood eten.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maakt de beker waarbij wij zegenen die ons zegent,
ons niet één met het bloed van Christus?
Maakt het brood dat wij breken,
ons niet één met het lichaam van Christus?
Omdat het brood een is,
vormen wij allen samen één lichaam,
want allen eten wij van het ene brood.Stilstaan bij …

Beker van de zegening / beker van de dankzegging
Dit was de naam van de derde beker bij het paasmaal.
Het zou kunnen dat Jezus bij deze beker de woorden uitsprak die nu nog bij elke eucharistieviering herhaald worden.

Bij de tekst

Betekenis

"De eucharistie is de tegenwoordigheid van het levengevende lichaam van Christus, die door zijn verrijzenis het hoofd geworden is van de mensheid en zo heel het mensdom in zich omvat en tot eenheid brengt (1 Korintiërs 10, 16). Het is de verrezen Christus die levengevend tegenwoordig is in de Eucharistie."
(Marc Gallant - 2017)