Loading...
 

Sacramentsdag A - tweede lezing

2 Eenheid

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 10, 16-17: Eénheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maakt de beker waarbij wij zegenen die ons zegent,
ons niet één met het bloed van Christus?
Maakt het brood dat wij breken,
ons niet één met het lichaam van Christus?
Omdat het brood een is,
vormen wij allen samen één lichaam,
want allen eten wij van het ene brood.Stilstaan bij …

Beker van de zegening / beker van de dankzegging
Dit was de naam van de derde beker bij het paasmaal.
Het zou bij deze beker kunnen geweest zijn dat Jezus de woorden uitsprak die nu nog bij elke eucharistieviering herhaald worden.