Loading...
 

11e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 D.Vanderhallen(Parijs2019)05179

Foto © Dirk Vanderhallen (Parijs - 2019)


…page…

2 Korintiërs 5, 6-10: Wonen bij de Heer

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1836)

We blijven altijd moed houden. Ook al zijn we nu nog ver bij de Heer vandaan. En dat zal zo blijven zolang we ons aardse lichaam hebben. Bij ons leven op aarde gaat het om geloof. Want we kunnen de Heer nog niet zien.
Ik blijf altijd moed houden. Het liefst zou ik mijn aardse lichaam verlaten om voor altijd bij de Heer te leven. Maar het belangrijkste is dat ik dingen doe waar de Heer tevreden over is. Of ik nu hier op aarde ben, of al bij de Heer. Want we weten hoe het zal gaan: We zullen allemaal voor de troon van Christus staan. Hij zal rechtspreken over ons aardse leven, over alle goede en slechte daden. En dan krijgt iedereen wat hij verdient.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik blijf altijd goede moed houden.
Ik ben er me van bewust dat,
zolang ik woon in mijn lichaam,
ik veraf ben van de Heer.
Ik leef in geloof, ik zie Hem niet.
Maar ik houd de moed erin
en zou liever uit mijn lichaam verhuizen
om te wonen bij de Heer.

Daarom is mijn enige wens,
of ik nu thuis ben of in den vreemde,
om te doen wat Hij graag wil.
Want we moeten allemaal verschijnen
voor de rechterstoel van Christus,
zodat iedereen beloond wordt
volgens het goede of het kwade
dat hij in dit leven deed.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Paulus schrijft over zijn lichaam als over een huis, of eerder als over een tent, waarin hij nu woont.
Sterven is dan uit dat huis gaan om te kunnen wonen bij Christus.