Loading...
 

1 Korintiërs 15, 20-26

2 Nieuw Leven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 15, 20-26: Opstaan uit de dood

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1825-1826)

Luister nu goed: Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als hij zullen ook de andere doden opstaan.
De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus.
Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan.

Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden. De laatste macht die door hem vernietigd zal worden, is de dood.
Want in de heilige boeken staat: «Al zijn vijanden zullen diep voor hem buigen.»Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Christus is echt uit de dood opgestaan,
als de eerste van al wie gestorven is.
Zoals de dood in de wereld kwam door een mens,
zo komt de verrijzenis uit de dood door een mens.
Zoals we door Adam allemaal sterven,
zo zullen we allemaal door Christus verrijzen.
Maar elk op de voor hem of haar bepaalde tijd:
Christus als eerste
en wanneer Hij komt, al wie Hem toebehoren.
Daarna komt het einde:
Hij draagt het koningschap over aan God, de Vader,
nadat Hij elke heerschappij, macht en kracht heeft vernietigd.
Want Hij moet koning zijn
tot Hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd’.
De laatste vijand die Hij zal vernietigen is de dood.Stilstaan bij …

Eerste
Paulus schreef niet 'eerste' maar 'eersteling'. Joden kenden de gewoonte om de eerste vruchten, de eerstgeborenen ('eerstelingen') aan God te geven / offeren om Hem te danken voor alle leven dat van Hem komt. Dat kleine eerste deel symboliseerde de hele oogst.
Daarom betekent het opstaan uit de dood van Jezus als eersteling dat alle mensen die gestorven zijn ook uit de dood zullen opstaan.

Komst
Dit is de vertaling van het Griekse woord ‘parousia’. Dit woord werd gebruikt bij een officieel bezoek van de koning en de openbaring van een godheid. Christenen gebruikten dit woord om de komst van Christus op het einde der tijden aan te duiden.

Bij de tekst

God

Volgens Paulus is God het uiteindelijke doel van de geschiedenis: zelfs Jezus draagt zijn ‘heerschappij’ over aan God.