Loading...
 

2e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Tempel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20: Tempel van de Heilige Geest 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1810)

We hebben ons lichaam niet gekregen voor verboden seks. We hebben ons lichaam gekregen om er de Heer mee te dienen. Ons lichaam zal zeker niet verdwijnen. Want God heeft de Heer laten opstaan uit de dood. En zo zal hij ook ons laten opstaan uit de dood. Zo machtig is God!
Jullie weten dat ons lichaam bij Christus hoort. (...)

Iemand die trouw blijft aan de Heer, is helemaal één met hem.
Heb dus geen verboden seks! Veel verkeerde dingen die mensen doen, hebben geen gevolgen voor hun lichaam. Maar van verboden seks wordt je lichaam slecht. Jullie weten dat je lichaam heilig is. Want de heilige Geest is in jullie lichaam gekomen, toen God jullie die Geest gaf. Jullie zijn niet meer van jezelf. Jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven. Eer God dus ook met je lichaam!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Het lichaam is er niet om ontucht mee te plegen,
Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt,
Hij doet ook ons ook opstaan door zijn kracht.
Je weet toch dat je lichaam
een deel is van het lichaam van Christus? (...)

Wie zich met de Heer verenigt,
wordt met Hem één geest.
Ga de ontucht uit de weg.
Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om.
Maar wie ontucht pleegt,
zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Je weet wel:
je lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in je woont, die je van God hebt gekregen.
Je bent niet van jezelf.
Je bent gekocht en de prijs is betaald.
Eer God dus met je lichaam.Stilstaan bij …

Ontucht
In Korinte waren zowel mannelijke als vrouwelijke prostituees actief in de tempel. Door seksuele handelingen met die man of vrouw, kon men een heilig ‘huwelijk’ sluiten met een god of een godin.
Paulus reageert heel scherp in zijn brief omdat Korintiërs die christen geworden waren, die praktijk wilden verder zetten met prostituees die aan Christus toegewijd waren.

Stilstaan bij …

Betekenis

Omdat men zal verrijzen met zijn lichaam vraagt Paulus aan de Korintiërs dat ze hun lichaam zouden respecteren. Het lichaam is een tempel van de heilige Geest. Respecteer het!Het lichaam, tempel van de Heilige Geest

Tijdens een begrafenis wordt de kist met de overledene, met water besprenkeld - een herinnering aan het doopsel, en bewierookt. Dit bewieroken heeft te maken met deze tekst uit de brief van Paulus. Men bewierookt het lichaam van de overledene omdat men het ziet als de tempel van de Heilige Geest.