Loading...
 

2 Korintiërs 5, 14-21

2 Nieuw

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 5, 14-21: Het nieuwe is er

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De liefde van Christus stuwt me voort,
sinds ik heb ingezien,
dat één Mens is gestorven voor alle mensen.
Maar dan zijn allen gestorven!
En Hij is voor allen gestorven,
zodat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen.

Daarom beoordeel ik voortaan
niemand meer zoals ik dat vroeger deed.
Al heb ik Christus ooit zo beoordeeld, dan nu niet meer.
Iemand die één is met Christus is als een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dat is het werk van God.
Hij heeft zich door Christus met ons verzoend
en gaf ons de opdracht om dat aan iedereen te vertellen.

Ja, het was God die in Christus de wereld met zich verzoende.
Hij telde de fouten van de mensen niet.
Aan ons gaf Hij de opdracht
om het goede nieuws van de verzoening door te geven.

Ik ben de boodschapper van Christus,
God roept u op door mijn woord.
Ik vraag jullie dan in de naam van Christus:
verzoen u met God!
God liet de straf voor onze zonden dragen,
door Jezus die zonder zonde was.
Op die manier kunnen wij door Hem
voor God goede mensen worden.


Stilstaan bij …

Eén
Met die ene Mens bedoelt Paulus Christus. Paulus kan zich Christus niet indenken zonder de christenen. Daarom: als Jezus sterft, ‘sterven’ ook alle christenen.

Nieuwe schepping
In de Bijbel wordt ‘verlossing’ vaak gelijkgesteld met ‘nieuwe schepping’. Volgens Paulus werd die gerealiseerd in Christus (de nieuwe mens).
Om die verlossing te voltooien moet het oude vernietigd worden: de zonde, die de mens af-scheidt van God en zijn geluk.

Het nieuwe
Christenen zijn niet meer dezelfde mensen die ze waren voor hun bekering. Heel hun denken en doen is veranderd.





Bij de tekst

Leven van Paulus

In deze tekst geeft Paulus een inkijk in zijn eigen leven, waarin hij Jezus naar ‘oude’ maatsta-ven’ beoordeelde vooraleer hij zelf christen werd.



Twee sacramenten

Iemand die zich bekeert en gedoopt is, is als het ware een nieuw schepsel geworden: ge-richt op wat God belangrijk vindt en niet langer alleen op de wereld.
De eenheid met Christus wordt beleefd in de eucharistie.