Loading...
 

2 Korintiërs 11, 1-11

2 Abstract

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 11, 1-11: De dwaasheid van Paulus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1840)

Jullie moeten niet boos worden als ik een paar gekke dingen ga zeggen. Vooruit, accepteer dat maar van me.
Ik bewaak jullie, zoals God zijn volk bewaakt. Ik bewaak jullie alsof jullie mijn dochter zijn, die ik als een reine bruid aan Christus wil geven. Daarom wil ik dat jullie geloof zuiver blijft. Maar ik ben bang dat jullie je trouw aan Christus en je zuivere geloof verliezen. Eva werd ooit verleid door de slimme leugens van de slang. En ik ben bang dat ook jullie je laten verleiden door verkeerde ideeën.
Want jullie ontvangen iedereen met open armen. Ook mensen die iets heel anders over Christus vertellen dan ik jullie verteld heb. Ook als ze heel andere dingen beweren over de heilige Geest en over het goede nieuws. Jullie vinden dat geen enkel probleem. Ach ja, die mensen zijn natuurlijk ook de beste apostelen die er zijn. Tenminste, dat vinden ze zelf. Maar ik denk dat ik minstens zo goed ben als zij. Goed, ik heb niet geleerd om alles zo mooi te zeggen als zij. Maar kennis van de waarheid heb ik in ieder geval wel. En al die kennis heb ik ook aan jullie doorgegeven.

Ik heb jullie het goede nieuws van God verteld. En jullie hoefden mij daarvoor niets te betalen. Ik wilde graag arm zijn om jullie rijk te maken met het geloof. Dat lijkt me geen misdaad!
Van andere kerken heb ik wel geld aangenomen. Alles wat ze hadden, kreeg ik mee. Daardoor kon ik naar jullie toe gaan om het goede nieuws te vertellen. In de tijd dat ik bij jullie was, kwam ik in moeilijkheden. Ik had niets meer om van te leven. Maar ik heb niemand van jullie lastiggevallen. Ik werd geholpen door christenen die mij vanuit Macedonië geld kwamen brengen.

Jullie hebben mij dus nooit geld hoeven geven. Daar heb ik altijd voor gezorgd, en daar zal ik voor blijven zorgen. Dat zal ik overal in Griekenland met trots blijven vertellen. Dat is net zo zeker als dat de waarheid van Christus in mij is!
Waarom ben ik er trots op dat ik geen geld van jullie gekregen heb? Is dat omdat ik niet van jullie houd? Nee, God weet dat ik juist heel veel van jullie houd!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als jullie maar een beetje dwaasheid van mij zouden willen verdragen!
Maar dat doen jullie wel.
Jullie weten toch dat mijn ijver voor jullie de ijver van God zelf is.
Ik heb je verloofd met de enige bruidegom Christus
om je als een zuivere maagd tot Hem te brengen.
Maar soms vrees ik dat jullie zich laten verleiden,
zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen,
en dat jullie gedachten afdwalen van de trouw aan Christus.
Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij deden,
of jullie een andere geest of een ander evangelie brengt
dan jullie van mij hebben ontvangen, verdragen jullie dat rustig.
Toch meen ik niet onder te doen voor die aartsapostelen!
Al ben ik dan niet zo goed in het spreken,
kennis van de waarheid heb ik genoeg,
zoals ik jullie allen op allerlei manieren heb getoond.
Of deed ik verkeerd aan jullie te verheffen door mezelf te vernederen?
Was het een zonde jullie het evangelie van God gratis te verkondigen?
Van andere gemeenten heb ik ondersteuning aangenomen,
om jullie van dienst te kunnen zijn.
En toen ik bij jullie was en gebrek kreeg, heb ik niemand lastiggevallen.
De broeders uit Macedonië hebben in al mijn behoeften voorzien.
In elk opzicht zorgde ik ervoor gewacht dat ik jullie niet tot last was.
En dat zal ook zo blijven.
Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is:
ik zal mij die roem niet laten ontnemen in het land van Achaja.
Waarom? Omdat ik jullie niet liefheb?
God weet wel beter.Stilstaan bij …

Dwaasheid
Het zou kunnen dat tegenstanders van Paulus zeiden dat hij niet goed bij zijn verstand was en stelden zijn persoon in vraag, waardoor de christenen in Korinte in de war gebracht werden. Daarom verdedigde hij zich door zichzelf aan te prijzen.

Verloofd
Paulus treedt hier op als huwelijksbemiddelaar. Door zijn prediking en pastorale zorg moet hij de bruid (de gemeenschap van christenen in Korinte) naar Christus (de Bruidegom) brengen.
(Zie ook: Romeinen 7, 4 en Efeziërs 5, 25)

Aartsapostelen
Deze benaming is ironisch bedoeld. Verder in de brief noemt Paulus hen zelfs ‘schijnapostelen’ (2 Korintiërs 11, 13)
Dit waren waarschijnlijk joodse christenen uit Palestina die vonden dat Paulus zich geen apostel mocht noemen, omdat Hij Jezus niet persoonlijk kende.

Vernederen
Hiermee maakt Paulus allusie op de handenarbeid die hij verrichtte om in zijn onderhoud te voorzien.

Achaja
In de oudheid was Achaja een streek in het noorden van de Peloponnesos,
De Romeinen gebruikten die naam ook voor heel Griekenland.