Loading...
 

7e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Glasraam

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 3, 16-23: Tempel van God 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1806-1807)

Jullie weten dat jullie samen de kerk van God vormen, en dat de Geest van God bij jullie is. De kerk van God is heilig, en jullie zijn die heilige kerk. Als mensen proberen om de kerk kapot te maken, zal God die mensen kapotmaken!

Vinden sommigen van jullie dat ze heel wijs zijn? Dan zeg ik: Houd jezelf niet voor de gek! Je zult eerst dom moeten worden, pas dan kun je echt wijs worden.
Menselijke wijsheid betekent niets voor God. In de heilige boeken staat: «Als mensen zichzelf wijs vinden, laat God hun slimme plannen mislukken.» En er staat ook: «De Heer kent de plannen van mensen die zichzelf wijs vinden. Hij weet dat die plannen zinloos zijn.»
Wees er niet trots op dat je een volgeling bent van een apostel. Je bent niet van iemand in deze wereld. Alles in deze wereld is juist van jullie! Paulus, Apollos, Petrus, de hele wereld, het leven, de dood, alles wat er nu is en wat er straks zal zijn, het is allemaal van jullie! En jullie zelf zijn van Christus, en Christus is van God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Weten jullie niet dat jullie samen de tempel van God vormen
en dat de Geest van God in jullie woont?
Als iemand de tempel van God vernietigt,
zal God hem te vernietigen.
Want de tempel van God is heilig,
en die tempel zijn jullie.

Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand van jullie denkt dat hij wijs is,
volgens de opvattingen van deze wereld,
dan moet hij eerst dwaas worden
om de ware wijsheid te leren.
Want de wijsheid van deze wereld
is dwaasheid voor God.

Er staat immers geschreven:
Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,
en elders staat er:
De Heer kent de gedachten van de wijzen,
Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.

Laat daarom niemand zijn geluk zoeken
bij andere mensen.
Want alles is van jullie,
of het nu Paulus is of Apollos of Kefas,
wereld, leven of dood, heden of toekomst,
alles is van jullie.
Maar jullie zijn van Christus
en Christus is van God.Stilstaan bij …

Tempel
Op deze plaats in de brief aan de Korintiërs bedoelt Paulus met tempel de hele kerk. Verder in de brief bedoelt hij met ‘tempel’ de individuele gelovige (1 Korintiërs 6, 19).

Apollos
Een medewerker van Paulus, die welsprekend was en de joodse schriften goed kende (Handelingen 18, 24)

Kefas
(Aramees = rots)
Met Kefas wordt Petrus bedoeld.

Bij de tekst

Van Christus zijn

Gelovigen moeten zich niet beroepen op de ‘menselijke wijsheid’ van anderen. Er is maar één wijsheid die er toe doet: Christus, die de wijsheid van God is.