Loading...
 

2 Korintiërs 4, 7-15

2 Pravin Suthar SsDUQEXdzNM Unsplash

Foto van Pravin Suthar in Unsplash (detail)


…page…

2 Korintiërs 4, 7-15: Laat je niet ontmoedigen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1835-1836)

Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed. Want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God.
Ik moet lijden, maar ik verlies de moed niet. Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf op God vertrouwen. Ik word door mensen vervolgd, maar God laat mij nooit in de steek. Ik word door mensen geslagen, maar ze doden mij niet.
Ik moet lijden, mijn leven lang, net zoals Jezus moest lijden en sterven. Voortdurend wordt mijn leven beheerst door de dood, omdat ik Jezus dien. Zo gebruikt God mij om te laten zien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want doordat ik het lijden volhoud, maak ik zichtbaar dat Jezus leeft.
In mijn leven is dus de dood aan het werk. Maar daardoor is voor jullie het nieuwe leven gekomen.

In de heilige boeken staat: «Ik vertrouwde op God, en daardoor kon ik spreken.» Zo is het ook met mij: omdat ik op God vertrouw, kan ik doorgaan met het vertellen van het goede nieuws. God heeft de Heer Jezus laten opstaan uit de dood. En dit weet ik zeker: Als ik sterf, zal God mij, net als Jezus, laten opstaan. En dan zal ik samen met jullie bij God mogen komen.
Mijn lijden heeft jullie veel goeds gebracht. Doordat jullie zijn gaan geloven, hebben jullie Gods goedheid leren kennen. En hoe meer mensen er gaan geloven, hoe meer mensen God danken en eren.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

We zijn maar een aarden pot voor de schat van het evangelie.
Het is duidelijk dat onze overgrote kracht
van God komt en niet van onszelf.
We worden van overal bestookt, maar raken toch niet in het nauw.
We zien geen uitweg meer, maar zijn toch nooit ten einde raad.
We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten.
Wij worden geveld, maar we gaan er niet aan dood.
Altijd dragen we het sterven van Jezus in ons lichaam mee,
zodat ook het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar wordt.
Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd
omwille van Jezus,
zodat ook het leven van Jezus zich zou tonen in ons sterfelijk bestaan.
Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in jullie.

Maar ik bezit de geest van geloof waarvan de Schrift zegt:
‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’
Ook ik vertrouw en daarom spreek ik.
Want ik weet, dat Hij die Jezus uit de dood heeft opgewekt,
ook mij tot leven zal wekken net als Jezus,
om me tot Hem te voeren, samen met jullie.
Want alles gebeurt voor jullie:
de goedheid van God moet zich in velen vermenigvuldigen,
zodat steeds meer mensen God danken, tot eer van zijn naam.Stilstaan bij …

Aarden potten
Mensen bewaarden vroeger niet alleen voedsel (graan, wijn, vis) in aarden potten, maar ook waardevolle voorwerpen. Zo werden bijvoorbeeld rond 1950 in de grotten van Qumran en omgeving heel wat boeken in aarden potten teruggevonden.
Met de ‘schat’ bedoelt Paulus in deze context de blijde Boodschap die Jezus bracht.