Loading...
 

1 Korintiërs 15, 54-57

2 Overwinning


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 15, 54-57: De dood is overwonnen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1827)

Ons sterfelijke lichaam zal dus veranderd worden in een onsterfelijk lichaam. Dan wordt werkelijkheid wat in de heilige boeken staat: «De dood is overwonnen en voor altijd verdwenen. De dood heeft geen macht meer en kan ons geen kwaad meer doen!»
Nu heeft de dood nog macht over ons. Dat komt door de zonde. Want de zonde verleidt de mensen om alles te doen wat de wet verbiedt. En daardoor moeten alle mensen sterven. Maar onze Heer Jezus Christus zal voor ons de dood overwinnen. Laten we God daarvoor danken!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

En wanneer dit vergankelijke lichaam
bekleed is met onvergankelijkheid
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
De dood is verslonden, de overwinning is behaald!
Dood, waar is je overwinning?
Dood, waar is je angel?
De angel van de dood is de zonde,
en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij dank,
Hij geeft ons de overwinning
door Jezus Christus, onze Heer.Stilstaan bij …

Woord van de Schrift
Paulus verwijst naar
Jesaja 25, 8:
God vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de vernedering van zijn volk uit: God heeft het gezegd!

en naar Hosea 13, 13:
‘Zou Ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk, zou Ik hen vrijkopen van de dood? Dood, waar blijft uw pest, dodenrijk, waar uw verderf? Mijn ogen kennen geen mededogen.

Bij de tekst

Verrijzenis

Deze tekst is het einde van hoofdstuk 15. Daarin had Paulus het over het geloof in de verrijzenis van Christus. Elke inspanning om zijn leven te richten naar Jezus Christus is zinvol, sinds de verrijzenis van Christus de dood overwonnen heeft.

Toch blijft de dood en al wat daarmee verbonden is, in het leven bestaan. Dat is te merken aan de zonde, die haar kracht haalt uit de wet. Omdat grote gedeelten van het woord van God in wetten werden opgetekend, klinkt dit heel vreemd. Paulus veroordeelt die wet niet, maar wijst erop dat die het bevrijdende spreken en handelen van Jezus Christus in de weg kan staan.