Loading...
 

13e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Geld Geven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 8, 7.9.13.15: Oproep tot solidariteit

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wel, jullie munten al in zoveel gebieden uit:
in geloof, welsprekendheid, kennis,
in ijver op alle gebied, in jullie liefde voor ons.
Laat dan ook dit werk van liefde uitmuntend slagen!

Want de liefde van onze Heer Jezus Christus
hoef ik jullie niet in herinnering te brengen:
hoe Hij om omwille van jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
zodat jullie rijk zouden worden door zijn armoede.

Het is niet de bedoeling
dat jullie jezelf in moeilijkheden brengen
door anderen te ondersteunen.
Er moet een zeker evenwicht zijn.

Daarvan staat in de Schrift:
Hij die veel had verzameld, had niet te veel,
en hij die weinig had verzameld, kwam toch niet te kort.Stilstaan bij …

Welsprekendheid, kennis
Dit waren charisma’s waar de Korintiërs fier om waren.

Rijk / arm
Paulus gebruikt hier 'Rijk en arm' figuurlijk.
Het is wel niet duidelijk waarin hij het arm worden van Christus ziet. Gaat het om zijn menswording? Gaat het om zijn dood? Of gaat het om beide?

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Exodus 16, 18: ‘Als ze het met de omer namaten bleek een grote hoeveelheid nooit te groot en een kleine hoeveelheid nooit te klein, en had de man die veel had nooit te veel en de man die weinig had nooit te weinig. Iedereen had juist zoveel verzameld als hij nodig had.’

Deze zin komt voor in een tekst die het heeft over het inzamelen van het manna tijdens de doortocht door de woestijn.Context

De eerste christenen in Jeruzalem lijken al van heel vroeg financiële problemen te kennen. Wellicht was hun bekering tot het christendom er de oorzaak van dat ze hun baan verloren en de band met de eigen familie verbroken werd. Daarom spoorde Paulus niet-joodse kerken in Galatië, Macedonië en Korinte aan om hun joodse medechristenen te helpen.

Overweging

Isabelle Desmidt

Gelijkheid

(I. DESMIDT in Kerk en leven, 23 juni 2021, p. 18)

De Bijbelse gelijkheid is geen kwastie van 'iedereen heeft evenveel', maar van 'niemand heeft tekort'.