Loading...
 

3e zondag van de veertigdagentijd B - tweede lezing

2 Kruis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 1, 22-25: Kracht en wijsheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1804)

Ik vertel iedereen dat Christus aan het kruis gestorven is. Joden ergeren zich daaraan, want zij willen wonderen zien als bewijs van Gods macht. Grieken vinden het onzin, want voor hen telt alleen menselijke wijsheid. Maar voor ons, christenen, is de dood van Christus het bewijs van Gods wijsheid en macht. Alle mensen die door God uitgekozen zijn, Joden en niet-Joden, geloven dat.
Onze boodschap klinkt misschien dom en zwak. Maar die boodschap komt van God, en God is wijzer en sterker dan mensen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik vertel dat Christus aan een kruis gestorven is.

Joden ergeren zich daaraan.
Die eisen wonderen als teken van Gods kracht.

Grieken vinden dat onzin.
Ze verlangen wijsheid.

Maar voor christenen, of ze voordien jood of niet-jood waren,
is Christus een teken van de kracht en de wijsheid van God.

Want het dwaze van God is wijzer is dan de mensen.
En het zwakke van God is sterker dan de mensen.Stilstaan bij …

Wijsheid
Paulus bedoelt met wijsheid: welbespraaktheid, filosofisch denken

Dwaasheid
Hiermee bedoelt Paulus: eenvoud, zonder vertoon van wereldse wijsheid.