Loading...
 

Handelingen 27, 1-3

C.Leterme2018
Foto © Chantal Leterme (2018)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 27, 1-3: Paulus in Sidon

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1771-1773)

Festus besloot dat het tijd was om Paulus naar Italië te sturen. Hij gaf Paulus over aan één van zijn officieren, die Julius heette. Die moest Paulus samen met andere gevangenen naar Rome brengen. Wij, de vrienden van Paulus, gingen mee. Met z’n allen gingen we aan boord van een schip dat naar de stad Adramyttium ging, en we vertrokken. Onderweg zouden we langs plaatsen in Asia varen. Aristarchus, een Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee.
De volgende dag kwamen we in Sidon aan. Paulus vroeg aan de officier of hij de christenen in de stad mocht bezoeken. Dan konden zij voor hem zorgen. De officier behandelde Paulus vriendelijk, en vond dat goed.


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Men besloot: ‘Paulus moet naar Italië gaan.’
De honderdman Julius moet voor hem en enkele andere gevangenen zorgen.
Ze gingen aan boord van een schip.
De volgende dag kwam het aan in de haven van Sidon.
Julius, de honderdman die Paulus heel voorkomend behandelde,
vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging om door hen verzorgd te worden.Stilstaan bij…

Ons vertrek
Het is onduidelijk of de schrijver zelf deel heeft uitgemaakt van wat hij beschrijft of dat de schrijver gebruik heeft gemaakt van een bestaand reisverslag.

Sidon
Lees meer

Andramytteens schip
Dit was een schip dat afkomstig was van Andramyttium, een haven die lag aan de Kleinaziatische westkust tegenover Lesbos.

Bij de tekst

Drie schepen

De reis naar Rome heeft Paulus in drie schepen gemaakt:
. met een kustvaarder ging hij van Caesarea naar Myra
. met een vrachtschip uit Alexandrië ging hij van Myra naar Malta
. met een schip van Malta naar Puteoli