Loading...
 

Handelingen 8, 1-8

Handelingen 8, 1-8: Vervolgd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1731)

Stefanus werd begraven door mannen die trouw waren aan God. Zij klaagden en rouwden om zijn dood.
Maar Saulus rouwde niet, want hij was het eens met de moord op Stefanus. Hij begon de gelovigen in Jeruzalem te vervolgen. Hij ging hun huizen langs, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en bracht ze naar de gevangenis.
Zo werden de gelovigen vervolgd, vanaf de dag dat Stefanus vermoord werd. Daarom vluchtten ze allemaal naar Judea of Samaria. Alleen de apostelen bleven in Jeruzalem.

De gelovigen uit Jeruzalem vluchtten naar allerlei plaatsen. Overal vertelden ze het goede nieuws over Jezus.
Filippus ging naar de stad Samaria. Daar vertelde hij dat Jezus de messias is. Alle mensen luisterden goed naar wat Filippus vertelde. Want ze zagen dat hij wonderen deed. Veel mensen werden bevrijd van kwade geesten, die schreeuwend uit hen weggingen. En veel mensen die niet konden lopen, werden beter gemaakt. Iedereen in de stad was blij om wat er gebeurde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op die dag begon een hevige vervolging van de Kerk in Jeruzalem.
Iedereen, behalve de apostelen,
vluchtte naar het platteland van Judea en Samaria.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Maar Saulus vervolgde de Kerk.
Hij drong hij het ene huis na het andere binnen,
sleepte mannen en vrouwen weg en zette ze gevangen.
Maar zij die gevlucht waren, trokken rond
en verkondigden de Blijde Boodschap.
Filippus ging naar de stad Samaria.
Daar predikte hij over de Messias.
Toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij deed,
waren ze heel enthousiast over hem.
Onreine geesten gingen onder luid geschreeuw weg
uit vele mensen die bezeten waren
en vele verlamde en kreupele mensen werden genezen.
Iedereen in die stad was daar heel blij om.Stilstaan bij ...

Filippus
Klik hier voor meer informatie over deze diaken.

Stad Samaria
Samaria (in het Hebreeuws Sjomron), de vroegere hoofdstad van het Noordrijk (Israël), lag op ongeveer 12 km in het noorwesten van Sichem (nu: Nablus) onder het huidige Arabische dorp Sebastije.
De tegenwerking van de joodse autoriteiten in Jeruzalem had als gevolg dat christenen naar Samaria uitweken.

Messias
Niet alleen de joden, ook de Samaritanen keken uit naar de komst van de Messias.