Loading...
 

Handelingen 9, 31-43

Handelingen 9, 31-43: Petrus in Lydda en Joppe

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1535)

Overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. Met hulp van de heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven. De kerk groeide, en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde.

Petrus reisde intussen van de ene plek naar de andere. Hij kwam ook bij de gelovigen in Lydda. Daar zag hij een man die Eneas heette. Eneas kon niet lopen en lag al acht jaar op bed. Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus maakt je beter. Ga staan en maak je bed op.’ Meteen stond Eneas op.
Alle inwoners van Lydda en de Saron-vlakte zagen Eneas lopen. En zij gingen in de Heer geloven.

In Joppe woonde een vrouw die een volgeling van Jezus was. Haar naam was Tabita, en in het Grieks heette ze Dorkas. Ze deed veel goede dingen en gaf vaak geld aan arme mensen. Maar ze werd ziek, en stierf. Haar lichaam werd gewassen en neergelegd in een kamer boven in haar huis.
De gelovigen in Joppe hadden gehoord dat Petrus in Lydda was. Lydda is niet ver van Joppe. Daarom stuurden ze twee mannen naar Petrus om tegen hem te zeggen: ‘Kom meteen naar ons toe!’ Petrus ging met de mannen mee.
In Joppe brachten ze Petrus naar de kamer waar Tabita lag. Daar stonden een paar arme vrouwen te huilen. Ze kwamen naar Petrus toe. En ze lieten hem alle kleren zien die Tabita pas nog voor hen gemaakt had.
Toen stuurde Petrus iedereen de kamer uit. Hij knielde en bad. Daarna ging hij bij het lichaam staan. Hij zei: ‘Tabita, sta op!’ De vrouw deed haar ogen open. En toen ze Petrus zag, ging ze rechtop zitten. Petrus pakte haar hand en liet haar opstaan. Hij riep de vrouwen en de andere gelovigen, en bracht Tabita levend naar hen toe.
Iedereen in Joppe hoorde wat er gebeurd was. En veel mensen gingen in de Heer geloven.
Petrus bleef nog een tijd in Joppe. Hij logeerde bij iemand die Simon heette. Simon maakte leer van dierenhuiden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Overal in Judea, Galilea en Samaria leefden de christenen in vrede.
Ze hadden respect voor God.
Dankzij de Heilige Geest kwamen steeds meer christenen bij.

Op een dag kwam Petrus op een grote rondreis
bij christenen in Lydda.
Daar ontmoette hij Eneas, die al acht jaar verlamd in bed lag.
Petrus zei tot hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u.
Sta op en maak zelf uw bed in orde.’
Onmiddellijk stond Eneas op.
Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem
en bekeerden zich tot de Heer.

Er woonde toen ook in Joppe een leerlinge Tabita,
wat in vertaling Dorkas, Gazelle, betekent.
Zij deed heel veel goede werken en gaf aalmoezen.
Maar in die tijd was zij na een ziekte gestorven.
Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt,
stuurden de christenen, die hoord hadden dat Petrus daar was,
twee mannen naar hem toe met de vraag: ‘Kom direct naar ons toe.’
Petrus ging direct met hen mee.
Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek.
Daar omringden de vrouwen hem wenend.
Ze lieten al de kleren en mantels zien die Dorkas gemaakt had
toen ze nog leefde.
Petrus liet allen naar buiten gaan. Hij knielde en bad.
Toen zei hij, terwijl hij keek naar het lichaam: ‘Tabita, sta op.’
Zij opende haar ogen, zag Petrus en ging rechtop zitten.
Hij gaf haar zijn hand en hielp haar opstaan.
Dan riep hij de christenen en de vrouwen
en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heer.
Daarbij verbleef hij nog een aantal dagen
in Joppe bij Simon, een leerlooier.Stilstaan bij …

Lydda
Deze plaats lag ten noordwesten van Jeruzalem, op de weg naar Joppe.

Heiligen
De manier waarop Paulus in zijn brieven over de christenen spreekt.

Tabita / Dorcas
Tabita is een joodse naam die ‘gazelle’ betekent. Dorcas is de Griekse vertaling ervan. Deze vrouw had twee namen had zoals dit het geval was voor veel Joden die in de diaspora (buiten Judea) leefden: een Hebreeuwse naam én een Griekse of Latijnse naam. Daarmee toonden ze dat ze zowel deel uitmaakten van het joodse volk als van de Grieks-Romeinse beschaving.
Zo had Paulus de Hebreeuwse naam ‘Saul’ en de Latijnse naam ‘Paulus’.

Joppe
Joppe was een havenstad aan de Middellandse Zee. Tot vandaag kan men er de plaats zien van het huis van Simon, de leerlooier.

Bij de tekst

Een wonder verhaal

Lees meer over de bedoeling van wonderverhalen.Petrus, de waardige opvolger van Jezus

De twee wonderen die Lucas vermeldt, herinneren aan wondere verhalen die in het evangelie over Jezus vermeld worden. Zo maakt Lucas duidelijk dat Petrus in de voetsporen van Jezus past.

JEZUSPETRUS
Genezing van een verlamde man.Petrus geneest Eneas die al acht jaar verlamd was.
Opwekking van het dochtertje van Jaïrus.Opwekking van Tabita, een vrouw die veel goede werken deed.


Bijbel en kunst

MASOLINO

De genezing van de verlamde en de opwekking van Tabita (1430)

5 Masolino

Fresco, Brancacci-kapel, Santa Maria del Carmine, Firenze


Op dit fresco (255 cm hoog) van Masolino (1338 - 1447) zijn twee wonderen van Petrus te zien die plaatsvonden in Lydda en Joppe. De plaats op het fresco lijkt op Firenze (let op de kleding van de twee figuren in het midden van het fresco; het beddengoed dat uit de ramen hangt en de pratende buurvrouwen). Petrus kun je herkennen aan zijn gele kleding en zijn grijswitte haar. Naast hem staat Johannes, zoals gewoonlijk zonder baard. Merk op dat de apostelen geen schoeisel dragen.

Suggesties

Kleine kinderen

KENNISMAKEN MET HET VERHAAL

Tabita

Vertel het verhaal met behulp van de volgende illustraties.


Dorcas 1Dorcas 2Dorcas 3Dorcas 4Dorcas 5Dorcas 6Dorcas 7TIP
Haal na het vertellen de illustraties dooreen. De kinderen leggen de illustraties terug in de goed volgorde en vertellen hierbij opnieuw dit verhaal.

DOEN

Kleuren

4 Kleurplaat 1


4 Kleurplaat 2


4 Kleurplaat 3


4 Kleurplaat 4De kleren die Tabita maakte

Bezorg elk kind de kopie van een blanco ‘T-shirt.’
T Shirt

Ze kleuren dit T-shirt of ze kleven het vol met stofjes of stukjes gekleurd papier. Een herinnering aan Tabita die allerlei kleding maakte.