Loading...
 

Handelingen 9, 31-43

2 Button


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 9, 31-43: Petrus in Lydda en Joppe

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Overal in Judea, Galilea en Samaria leefden de christenen in vrede.
Ze hadden respect voor God.
Dankzij de Heilige Geest kwamen steeds meer christenen bij.

Op een dag kwam Petrus op een grote rondreis bij christenen in Lydda.
Daar ontmoette hij Eneas, die al acht jaar verlamd in bed lag.
Petrus zei tot hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u.
Sta op en maak zelf uw bed in orde.’
Onmiddellijk stond Eneas op.
Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem
en bekeerden zich tot de Heer.

Er woonde toen ook in Joppe een leerlinge Tabita,
wat in vertaling Dorkas, Gazelle, betekent.
Zij deed heel veel goede werken en gaf aalmoezen.
Maar in die tijd was zij na een ziekte gestorven.
Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt,
stuurden de christenen, die gehoord hadden dat Petrus daar was,
twee mannen naar hem toe met de vraag: ‘Kom direct naar ons toe.’
Petrus ging direct met hen mee.
Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek.
Daar omringden de vrouwen hem wenend.
Ze lieten al de kleren en mantels zien die Dorkas gemaakt had
toen ze nog leefde.
Petrus liet allen naar buiten gaan. Hij knielde en bad.
Toen zei hij, terwijl hij keek naar het lichaam: ‘Tabita, sta op.’
Zij opende haar ogen, zag Petrus en ging rechtop zitten.
Hij gaf haar zijn hand en hielp haar opstaan.
Dan riep hij de christenen en de vrouwen
en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppe,
en velen geloofden in de Heer.
Daarbij verbleef hij nog een aantal dagen
in Joppe bij Simon, een leerlooier.Stilstaan bij …

Lydda
Deze plaats lag ten noordwesten van Jeruzalem, op de weg naar Joppe.

Heiligen
De manier waarop Paulus in zijn brieven over de christenen spreekt.

Tabita / Dorcas
Tabita is een joodse naam die ‘gazelle’ betekent. Dorcas is de Griekse vertaling ervan. Deze vrouw had twee namen had zoals dit het geval was voor veel Joden die in de diaspora (buiten Judea) leefden: een Hebreeuwse naam én een Griekse of Latijnse naam. Daarmee toonden ze dat ze zowel deel uitmaakten van het joodse volk als van de Grieks-Romeinse beschaving.
Zo had Paulus de Hebreeuwse naam ‘Saul’ en de Latijnse naam ‘Paulus’.

Bijbel en kunst

MASOLINO

De genezing van de verlamde en de opwekking van Tabita (1430)

5 Masolino

Fresco, Brancacci-kapel, Santa Maria del Carmine, Firenze


Op dit fresco (255 cm hoog) van Masolino (1338 – 1447) zijn twee wonderen van Petrus te zien die plaatsvonden in Lydda en Joppe. De plaats op het fresco lijkt op Firenze (let op de kleding van de twee figuren in het midden van het fresco; het beddengoed dat uit de ramen hangt en de pratende buurvrouwen). Petrus is te herkennen aan zijn gele kleding en zijn grijswitte haar. Naast Petrus staat Johannes, zoals gewoonlijk zonder baard. Merk op dat de apostelen geen schoeisel dragen.

Suggesties

Kleine kinderen

KENNISMAKEN MET HET VERHAAL

Tabita

Vertel het verhaal met behulp van de volgende illustraties.

Dorcas 1

Dorcas 2

Dorcas 3

Dorcas 4

Dorcas 5

Dorcas 6

Dorcas 7
TIP
Haal na het vertellen de illustraties dooreen. De kinderen leggen de illustraties terug in de goed volgorde en vertellen hierbij opnieuw dit verhaal.

DOEN

Kleuren

4 Kleurplaat 1

4 Kleurplaat 2

4 Kleurplaat 3

4 Kleurplaat 4De kleren die Tabita maakte

Bezorg elk kind een blanco ‘T-shirt.’
T Shirt

Ze kleuren dit T-shirt of ze kleven het vol met stofjes of stukjes gekleurd papier. Een herinnering aan Tabita die allerlei kleding maakte.