Loading...
 

Hebreeën 10, 19-25

2 Weg

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 10, 19-25: De weg naar een nieuw leven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders, dankzij het bloed van Jezus
kregen we vrije toegang in het heiligdom.
Want met zijn lichaam baande Hij voor ons
door het voorhangsel heen een weg naar een nieuw leven.
'We hebben een hogepriester die dienst doet in het huis van God.'

Laten we dan dichterbij God komen, met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof,
ons hart rein gesprenkeld van alle schuld,
ons lichaam gewassen met zuiver water,
Laten we zonder te wankelen onze hoop blijven belijden,
want Hij die de beloften deed, is trouw.
Laten we elkaar in het oog houden
en elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen.
Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten,
zoals sommigen doen, maar elkaar moed inspreken,
en dit nog meer nu jullie de grote dag zien naderen.



Stilstaan bij …

Voorhangsel
Dit was een zwaar gordijn dat het heilige der heiligen in de tempel afsloot. Alleen de hogepriester mocht eens per jaar het Allerheiligste betreden.
Toen Jezus stierf, scheurde dit voorhangsel. Dit was een manier om te zeggen dat het jodendom met de tempel als heiligdom heeft afgedaan: God is toegankelijk geworden voor iedereen, in Jezus maakte Hij zich voor iedereen kenbaar.

Gewassen
Verwijzing naar het doopwater. De inwendige reiniging wordt gesymboliseerd door een wassing met zuiver water.

De grote dag
= De dag van de komst van Christus.