Loading...
 

Hebreeën 4, 1-5.11

2 Rust

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 4, 1-5.11: Binnengaan in de rust van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zolang de goddelijke belofte nog geldt,
dat mensen kunnen binnengaan in de rust van God,
moeten we ervoor zorgen
dat niemand van jullie zou menen dat het te laat is.
Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord net als zij.
Maar aan het woord van de verkondiging dat zij hoorden
hadden ze niets, want ze geloofden het niet.
Wij die tot geloof kwamen, zullen die rust binnengaan.
Daarvan heeft Hij gezegd:
‘En Ik heb gezworen in mijn woede:
Nooit zullen zij in mijn rust binnengaan.’
Maar het werk van God was al klaar vanaf de schepping van de wereld.
Dat volgt uit wat we lezen over de zevende dag:
‘En God rustte op de zevende dag van al zijn werk.’
Maan hier lezen we: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.’

Laten we dus ons best doen om dat land van rust binnen te gaan.
Laat niemand ten val komen
door slechte voorbeelden van ongeloof na te volgen.Stilstaan bij …

Binnengaan in de rust
In psalm 95, waarvan eerder een fragment werd geciteerd, gaat het om een rustig, vredig en veilig bestaan voor de Israëlieten in Kanaän.
In de brief aan de Hebreeën verwijst die rust naar een geestelijk equivalent: de toekomstige nieuwe wereld van God, waar christenen deel kunnen aan krijgen.

Ongeloof
Hier wordt verwezen naar het ongeloof van de Israëlieten tijdens hun tocht door de woestijn.

Bij de tekst

Betekenis

Wie niet gelooft, vindt geen rust. Want die rust is te vinden in het eigen hart dat openstaat voor het woord van God.