Loading...
 

Hebreeën 4, 12-16

2 Woord

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 4, 12-16: Het woord van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Want het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem moeten we rekenschap af geven.
Nu we een belangrijke hogepriester hebben,
die door de hemelen is gegaan, Jezus, de Zoon van God,
moeten we vasthouden aan wat we geloven.
Want wij hebben een hogepriester
die zich kan inleven in onze zwakheden,
omdat Hij zelf op allerlei manieren werd getest,
precies zoals wij, behalve dan voor de zonde.
Laten we daarom de troon van de goedheid van God
vol vertrouwen naderen
om barmhartigheid en goedheid te verkrijgen
en hulp op het juiste moment.Stilstaan bij …

Hogepriester
Jezus wordt vergeleken met een hogepriester. Deze titel wordt Hem alleen gegeven in de brief aan de Hebreeën.
Als hogepriester vertegenwoordigt Hij de mensen bij God.
Maar net als de hogepriester in de tempel van Jeruzalem is Hij een gewoon mens, blootgesteld aan verleidingen en zwakheden. Daarom kan Hij begrijpen dat mensen zondigen en kan Hij aan God vergeving vragen.
Net al de andere hogepriesters is Hij door God geroepen.

Hemelen
Vroeger sprak men van ‘hemelen’ en niet van ‘hemel’, omdat men dacht dat de hemel uit verschillende sferen bestond.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meer