Loading...
 

Hebreeën 4, 12-16

2 Woord

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 4, 12-16: Het woord van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1912)

De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard. Want God weet wat ons van binnen bezighoudt. En hij beoordeelt onze gedachten en verlangens.
God ziet iedereen. Niets en niemand blijft voor hem verborgen. Vergeet dat niet, want hij zal over ons rechtspreken.

Wij horen bij Jezus, de Zoon van God. Dat geloven we, en daar moeten we aan vasthouden. Jezus is naar de hemel gegaan. En daar, bij God zelf, is hij onze hogepriester geworden.
Jezus, onze hogepriester in de hemel, heeft veel moeten lijden, net als wij. Zelf heeft hij nooit iets verkeerds gedaan. Maar hij weet wel hoe moeilijk het is om geen verkeerde keuzes te maken.
Laten we daarom vol vertrouwen leven als volk van God. En als het nodig is, helpt Jezus ons. Want hij is onze hogepriester. Hij heeft medelijden met ons, en hij is goed voor ons.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot waar ziel en geest,
gewrichten en merg elkaar raken.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Niets is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem moeten we rekenschap geven.
Nu we een belangrijke hogepriester hebben,
die door de hemelen is gegaan, Jezus, de Zoon van God,
moeten we vasthouden aan wat we geloven.
Want wij hebben een hogepriester
die zich kan inleven in onze zwakheden,
omdat Hij zelf op allerlei manieren werd getest,
precies zoals wij, behalve dan voor de zonde.
Laten we daarom de troon van de goedheid van God
vol vertrouwen naderen
om barmhartigheid en goedheid te verkrijgen
en hulp op het juiste moment.Stilstaan bij …

Tweesnijdend zwaard
Zo’n zwaard was aan beide zijden vlijmscherp en kon gemakkelijk ergens in doordringen.
In deze tekst dus een beeld voor het scherpe doordringen van het woord van God.

Hogepriester
Jezus wordt vergeleken met een hogepriester. Als hogepriester vertegenwoordigt Hij de mensen bij God. Maar net als de hogepriester in de tempel van Jeruzalem is Hij een gewoon mens, blootgesteld aan verleidingen en zwakheden. Daarom kan Hij begrijpen dat mensen zondigen en kan Hij aan God vergeving vragen. Net al de andere hogepriesters is Hij door God geroepen.
Alleen de brief aan de Hebreeën geeft Jezus deze titel.

Hemelen
Vroeger sprak men van ‘hemelen’ en niet van ‘hemel’, omdat men dacht dat de hemel uit verschillende sferen bestond.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meerTweesnijdend zwaard

Men spreekt over een tweesnijdend zwaard als men zegt dat iets belangrijke, duidelijke voordelen heeft, maar met tegelijk minder duidelijke nadelen.
Bijvoorbeeld: medicatie kan een ziekte bestrijden, maar kan tegelijk nadelige bijwerkingen hebben

Merk op dat het tweesnijdend zwaard in deze tekst niet gebruikt wordt in deze betekenis.

Bijbel en kunst

Attribuut


2C.Leterme Rome(2018)DSC01517

Foto © Chantal Leterme (2018)


In de kunst kan men Paulus herkennen aan zijn kalend hoofd en aan het zwaard dat hij meestal in zijn hand heeft. Dat zwaard kan verwijzen naar zijn dood (met het zwaard) maar ook naar deze passage in de brief aan de Hebreeën, waarin hij het heeft over het woord van God dat scherp is als een tweesnijdend zwaard.