Loading...
 

Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk

Maria, Moeder Van De Kerk


…page…

Feest van de moeder van de Kerk

Ontstaan

Op 3 maart 2018 deelde het Vaticaan het besluit van paus Franciscus mee dat Maria in de Kerk van de Romeinse ritus op pinkstermaandag wordt gevierd onder de titel ‘Moeder van de Kerk’.Voorgeschiedenis

Augustinus

Deze kerkvader schreef dat Maria de moeder is van de lede(mate)n van de Kerk, omdat zij door haar liefde meewerkte aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk.Paus Leo de Grote

Deze paus verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is en noemde Maria niet alleen ‘moeder van Christus, de Zoon van God,’, maar ook ‘moeder van de ledematen van het mystieke lichaam’ (nl. de Kerk).Paus Paulus VI

Op 21 november 1964 riep deze paus aan het eind van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd Maria uit tot ‘Moeder van de Kerk’.

Betekenis

Feest van de gelijkwaardigheid van man en vrouw

Margit Eckholt, een Duitstalige theologe, schrijft dat dit feest zowel hulde brengt aan de rol van de vrouw in de Kerk als herinnert aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Want Maria symboliseert alle mensen die Jezus Christus willen navolgen.

Overweging

Paus Paulus VI 

De band tussen Maria en de Kerk

(Fragmenten uit de toespraak bij de sluiting van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie.)

“Zoals het goddelijk moederschap de oorzaak is waarom Maria in een bijzondere relatie staat tot Christus en een plaats heeft in het verlossingswerk dat Jezus Christus heeft volbracht voor het heil van de mens, zo vloeit ook uit het goddelijk moederschap de nauwe relatie van verbondenheid voort tussen Maria en de Kerk. Want Maria is de moeder van Christus, die zich, vanaf het eerste ogenblik van de menswording in haar maagdelijke schoot, als hoofd verbonden heeft met zijn mystieke lichaam, de Kerk. Als moeder van Christus moet Maria dus ook beschouwd worden als de moeder van alle gelovigen en herders, van de Kerk.”


“Tijdens haar aardse leven gaf ze een volmaakt beeld van het leerling-zijn van Christus. Zij was de spiegel van alle deugden en zij verwezenlijkte haar levenswijze ten volle de zaligsprekingen die Christus verkondigde. Daarom neemt de hele Kerk, wanneer ze haar veelzijdig leven en haar actieve ijver ontvouwt, een absoluut voorbeeld aan de Maagd en Moeder Gods, want zo komt ze tot de volmaakte navolging van Christus.”