Loading...
 

Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk

C.Leterme (Jeruzalem 2012)07686

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Ontstaan

Op 3 maart 2018 deelde het Vaticaan het besluit van paus Franciscus mee dat in de Kerk van de Romeinse ritus op pinkstermaandag Maria wordt gevierd onder de titel ‘Moeder van de Kerk’Voorgeschiedenis

Augustinus

Deze kerkvader schreef dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde meegewerkt heeft aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk.Paus Leo de Grote

Deze paus verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is en noemde Maria niet alleen ‘moeder van Christus, de Zoon van God,’, maar ook ‘moeder van de ledematen van het mystieke lichaam’ (nl. de Kerk).Paus Paulus VI

Op 21 november 1964 riep deze paus aan het eind van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd Maria uit tot ‘Moeder van de Kerk’.
Betekenis

Feest van de gelijkwaardigheid van man en vrouw

Margit Eckholt , een Duitstalige theologe, schrijft dat met dit feest zowel hulde gebracht wordt aan de rol van de vrouw in de Kerk als een herinnering inhoudt aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Want Maria staat symbool vooralle mensen die Jezus Christus willen navolgen.

Liturgische lezingen op dit feest

1e lezingHet eerste boek van de Bijbel zoekt naar de reden waarom er kwaad en lijden is in de wereld.
TussenzangPsalm 87 bezingt het feit dat alle mensen hun bron in God vinden.
1e lezingNa de dood van Jezus kwamen Maria en de leerlingen bijeen in de zaal waar ze ook het laatste avondmaal vierden.
EvangelieJezus duidt Johannes als zoon aan van zijn moeder.


Overweging

Paus Paulus VI 

(Fragmenten uit de toespraak bij de sluiting van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie.)

“Zoals het goddelijke moederschap de oorzaak is waarom Maria in een bijzondere relatie staat tot Christus en een plaats heeft in het verlossingswerk dat Jezus Christus heeft volbracht voor het heil van de mens, zo vloeit ook uit het goddelijke moederschap de nauwe relatie van verbondenheid voort tussen Maria en de Kerk. Want Maria is de moeder van Christus, die zich, vanaf het eerste ogenblik van de menswording in haar maagdelijke schoot, als hoofd verbonden heeft met zijn mystieke lichaam, de Kerk. Als moeder van Christus moet Maria dus ook beschouwd worden als de moeder van alle gelovigen en herders, van de Kerk.”


“Tijdens haar aardse leven heeft zij een volmaakt beeld gegeven van het leerling-zijn van Christus. Zij is de spiegel geweest van alle deugden en zij heeft in haar levenswijze ten volle de zaligsprekingen verwezenlijkt die door Christus werden verkondigd. Daarom neemt de hele Kerk, wanneer zij haar veelzijdige leven en haar actieve ijver ontvouwt, een absoluut voorbeeld aan de Maagd en Moeder Gods, want zo komt ze tot de volmaakte navolging van Christus.”