Loading...
 

Hemelvaart A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 17-23: De grote kracht van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader van de heerlijkheid,
om jullie de Geest te geven van wijsheid en inzicht
zodat jullie Hem echt leren kennen.
Moge Hij jullie innerlijk oog verlichten om te zien,
hoe groot de hoop is waartoe Hij jullie roept,
hoe rijk de heerlijkheid is die de heiligen zullen krijgen
en hoe overweldigend groot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht toonde Hij in Christus,
toen Hij Hem deed verrijzen uit de dood
en aan zijn rechterhand zette in de hemel,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt
niet alleen in deze tijd, maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hem, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.Stilstaan bij …

Kracht
Hiermee wort de kracht bedoeld die Jezus uit de dood deed verrijzen.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Paulus gebruikt het lichaam om te spreken over de Kerk. Het hoofd van de lichaam is Jezus.