Loading...
 

Jakobus 5, 9-12

Jakobus 5, 9-12: Raadgevingen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1935)

Vrienden, mopper niet zo op elkaar. Anders zal God jullie straffen. Bedenk dat het niet lang meer zal duren voordat hij zijn oordeel uitspreekt.
Denk eens aan de profeten van vroeger, die de mensen Gods boodschap vertelden. Ze moesten veel lijden, maar ze hadden geduld en ze hielden vol. Wij geloven dat God zulke mensen gelukkig maakt.
En denk ook eens aan Job. Jullie weten hoeveel geduld hij had. En jullie weten hoe goed het met hem afgelopen is. De Heer liet hem niet in de steek. Want de Heer is goed en vol liefde.
Vrienden, al die mensen moeten een voorbeeld voor jullie zijn!

Vrienden, weten jullie wat het allerbelangrijkste is? Dat jullie nooit zeggen over iets: ‘Dat is zo zeker als de Heer leeft!’ En zeg ook nooit over iets: ‘Dat is zo zeker als de hemel bestaat’, of: ‘Dat is zo zeker als de aarde bestaat’. Zeg ja als het ja is en zeg nee als het nee is. Anders zal God jullie straffen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters, klaag niet over elkaar,
anders zal God jullie oordelen.
Denk eraan: de rechter staat al voor de deur.

Broeders en zusters, neem een voorbeeld
aan het lijden en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in naam van God.

We prijzen hen gelukkig, die standhielden.
Jullie hoorden ook over het geduld van Job
en jullie weten hoe God hem op het einde behandeld heeft,
want God is barmhartig en goed.

Broeders, leg vooral geen eden af.
Zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook.
Zeg eenvoudig ja of nee,
zodat je niet onder het oordeel van God valt.Stilstaan bij …

Geduld van Job
Als Jakobus over Job spreekt als over een geduldig man, is hij sterk beïnvloed door ‘Het testament van Job’, een bekend boek uit de eerste eeuw na Christus, dat Job presenteert als een geduldig man. Het gaat over Jobab, een koning van Egypte, die de tempel in zijn stad wil vernietigen om zo de afgodendienst uit te roeien. De engel van God vindt dat een goed idee, maar zegt er meteen bij dat hem veel moeilijkheden zullen overkomen. Maar ook dat, mocht hij dit volhouden, God hem daar goed zal voor belonen. Jobab doorstaat gedurende achtenveertig jaar geduldig zijn lijden en wordt hiervoor beloond.
Het grote verschil met Job in de Bijbel is dat Job in het ‘Testament van Job’ vooraf weet wat hem te wachten staat.

Bij de tekst

Herinnering aan woorden van Jezus

Klik hier om woorden van gelijkaardige strekking te lezen bij Jezus.

Bijbel en kunst

Gerard SEGHERS

De geduldige Job (begin 17e eeuw)

Seghers Job

National Gallery, Praag
Foto: Wikimedia Commons


Werk van de Brabantse barokschilder Gerard Seghers (1591 - 1651).

Alleen in Job 2, 10 en Job 2, 21 zijn er aanknopingspunten om het te hebben over een geduldige Job, want reeds vanaf het derde hoofdstuk in het boek Job, begint zijn grote aanklacht tegen God, die nog weinig met geduld te maken heeft.