Loading...
 

Matteüs 5, 33-37

Israël Mei 2012 008


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 5, 33-37: Zweer niet

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1527-1528)

Jullie weten wat er nog meer gezegd is tegen jullie voorouders. Het staat in de wet: «Zeg niet te snel: Dat is zo zeker als de Heer leeft! Want als je iets zegt dat niet waar is, heb je schuld bij God.»
Dit zeg ik daarover: Gebruik nooit de woorden: ‘Zo zeker als de Heer leeft!’ En zeg nooit over iets: ‘Dat is zo zeker als de hemel bestaat’ of: ‘Dat is zo zeker als de aarde bestaat’. Want God is koning van de hemel, hij heerst over de aarde.
Zeg ook niet: ‘Dat is zo zeker als Jeruzalem bestaat’. Want Jeruzalem is de stad van God. En zeg ook niet: ‘Dat is zo zeker als ik een hoofd heb’. Want je kunt nog geen haar op je hoofd van kleur laten veranderen.
Zo moet het zijn: Zeg ja als het ja is, en zeg nee als het nee is. Al dat andere is bedacht door de duivel.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tot zijn leerlingen:

Jullie hebben ook gehoord,
dat tot onze voorouders gezegd is:
Leg geen valse eed af,
houd de geloften
die jullie voor God hebben gedaan.
Maar Ik zeg jullie:
zweer in het geheel niet.
Noch bij de hemel,
want dat is de troon van God.
Noch bij de aarde,
want dat is zijn voetbank.
Noch bij Jeruzalem,
want dat is de stad
van de grote Koning.
Zweer ook niet
bij je eigen hoofd,
want je kunt niet een haar
wit of zwart maken.
Maar je ja moet ja zijn
en je neen, neen.
Wat daar nog bij komt,
komt voort uit het kwaad.Stilstaan bij

Ja / ja – nee / nee
Ieder ja of nee moet zo betrouwbaar zijn, dat er geen verdere bevestiging nodig is.

Zweren
In de joodse wetgeving legde de verdachte een eed af, waarbij hij verklaarde onschuldig te zijn aan wat hem ten laste wordt gelegd.

In het geheel niet zweren
De Bergrede verlangt een levenshouding die volstrekte waarachtigheid inhoudt. Dit gaat dus om meer dan het navolgen van een aantal wetten.