Loading...
 

Jakobus 5, 9-12

Jakobus 5, 9-12: Raadgevingen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1935)

Vrienden, mopper niet zo op elkaar. Anders zal God jullie straffen. Bedenk dat het niet lang meer zal duren voordat hij zijn oordeel uitspreekt.
Denk eens aan de profeten van vroeger, die de mensen Gods boodschap vertelden. Ze moesten veel lijden, maar ze hadden geduld en ze hielden vol. Wij geloven dat God zulke mensen gelukkig maakt.
En denk ook eens aan Job. Jullie weten hoeveel geduld hij had. En jullie weten hoe goed het met hem afgelopen is. De Heer liet hem niet in de steek. Want de Heer is goed en vol liefde.
Vrienden, al die mensen moeten een voorbeeld voor jullie zijn!

Vrienden, weten jullie wat het allerbelangrijkste is? Dat jullie nooit zeggen over iets: ‘Dat is zo zeker als de Heer leeft!’ En zeg ook nooit over iets: ‘Dat is zo zeker als de hemel bestaat’, of: ‘Dat is zo zeker als de aarde bestaat’. Zeg ja als het ja is en zeg nee als het nee is. Anders zal God jullie straffen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters, klaag niet over elkaar,
anders zal God jullie oordelen.
Denk eraan: de rechter staat al voor de deur.

Broeders en zusters, neem een voorbeeld
aan het lijden en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in naam van God.

We prijzen hen gelukkig, die standhielden.
Jullie hoorden ook over het geduld van Job
en jullie weten hoe God hem op het einde behandeld heeft,
want God is barmhartig en goed.

Broeders, leg vooral geen eden af.
Zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook.
Zeg eenvoudig ja of nee,
zodat je niet onder het oordeel van God valt.

Bij de tekst

Herinnering aan woorden van Jezus

Klik hier om woorden van gelijkaardige strekking te lezen bij Jezus.