Loading...
 

Jeremia 31, 10-12ab.13

2 Dansen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 31, 10-12ab.13: Vreugde na verdriet

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mensen, luister naar het woord van God.
Maak het bekend tot op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft, brengt het weer bijeen,
Hij hoedt het zoals een herder zijn kudde.

God heeft Jakob verlost
en bevrijd van zijn overheersers.
Hij trekt zingend naar Sion,
stralend van vreugde om de gaven van God,

Dan dansen de meisjes van vreugde.
Jonge en oude mannen doen mee.
Hun verdriet verander Ik in blijdschap,
Ik troost hen en bezorg hun vreugde na verdriet.Stilstaan bij …

Israël, Jakob
Jakob was de derde aartsvader van het joodse volk, na Abraham en Isaak. Hij kreeg ook de naam Israël, ‘Hij die strijdt met God’.
In deze tekst vertegenwoordigen de namen Jacob en Israël de nakomelingen, het volk waarvan Jakob/Israël de stamvader is.

Bij de tekst

Jeremia

De schrijver van deze tekst is Jeremia. Hij was profeet onder de regering van Josia, Jojakim en Sedekia, in de moeilijke periode tussen de val van het Assyrisch rijk en de opkomst van het Babylonisch rijk.
Lees meerOnheilsprofeet?

Jeremia wordt getypeerd als ‘onheilsprofeet’: hij voorspelt allerlei onheil zolang het volk zich niet bekeert. Maar de profeet schreef ook wat een ‘troostboek’ wordt genoemd (Jeremia 30, 31, 32 en 33). In die hoofdstukken schrijft hij over bevrijding, vreugde en nieuw leven in het land.