Loading...
 

Jesaja 10, 5-7.13-16

2  Nest Eieren

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 10, 5-7 . 13-16: De koning van Assyrië

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee Assyrië, gesel van mijn kwaadheid,
de stok waarmee Ik in mijn woede sla.
Ik zond je koning naar een goddeloos land,
Ik zond hem naar een volk dat mijn woede opwekte,
om er te plunderen en te roven,
en het als straatvuil te vertrappen.
Maar hij bedoelde het anders,
en had andere plannen in zijn hart.
Zijn hart was erop uit om te vernietigen
en heel veel volken uit te roeien.
(…)
Assyrië zei: `Ik deed dit allemaal op eigen kracht,
in mijn eigen wijsheid, want ik ben wijs.
Ik heb grenzen van volken verlegd, hun rijkdommen weggesleept,
en vorsten met geweld van hun troon gestoten.
Mijn hand nam de rijkdom van de volken
alsof het een vogelnestje was
en zoals men verlaten eieren verzamelt,
zo nam ik de hele aarde.
Niemand bewoog een vleugel of opende zijn snavel om te piepen.'

Schept een bijl soms op tegen hem die ermee hakt?
Of verheft een zaag zich boven hem die ze hanteert?
Alsof een scepter heerst over wie hem vastheeft,
of een stok omhoog heft die geen hout is!
Daarom doet de God, de God van de hemelse machten,
dat vette volk vermageren
en de koorts in zijn ingewanden branden,
als een gloeiend vuur.Stilstaan bij …

Assyrië
Dit land blijkt in deze tekst van Jesaja een instrument in de handen van God om zijn goddeloos volk te straffen. Later zullen andere profeten op dezelfde manier spreken over Babylon.

Niemand …
Een manier om te zeggen dat er totaal geen verzet was.

Bij de tekst

Buitensporig

Volgens Jesaja maakte God gebruik van een trotse natie om Israël te straffen. Maar de buitensporige wreedheid van Assyrië was niet voorzien. Het enige doel dat God voor ogen had was: redding brengen.