Loading...
 

Jesaja 12, 1-6

2 Water2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 12, 1-6: Danklied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op die dag zullen jullie zeggen:
Ik loof u, God.
Je was woedend op mij,
maar je woede is geweken
en Je hebt me getroost.
Ja, God is mijn Redder,
ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen:
God is mijn sterkte en kracht, mijn redding.
Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.

Op die dag zullen jullie zeggen:
Loof God, roep zijn naam uit,
maakt zijn daden bekend onder de volken,
verkondigt zijn verheven naam.
Zing voor God,
want Hij deed grootse dingen,
laat het weten over heel de aarde!
Juich en jubel, bewoners van Sion:
Groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont!

Bij de tekst

Lied

Dit zijn ofwel twee korte liederen ofwel twee strofen van hetzelfde lied.
Hiermee wordt het ‘Immanuël-boek’ afgesloten.