Loading...
 

Jesaja 12, 1-6

2 Vreugde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 12, 1-6: Danklied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op die dag zullen jullie zeggen:
Ik loof Je, God.
Je was woedend op mij,
maar je woede is geweken
en Je hebt me getroost.
Ja, God is mijn Redder,
ik ben nietbang en ben vol vertrouwen:
God is mijn sterkte en kracht, mijn redding.
Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.

Op die dag zullen jullie zeggen:
Loof God, roep zijn naam uit,
maak zijn daden bekend onder de volken,
verkondig zijn verheven naam.
Zing voor God,
want Hij deed grootse dingen,
laat het weten over heel de aarde!
Juich en jubel, bewoners van Sion:
Groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont!

Bij de tekst

Slot

Met deze twee korte liederen of zijn het twee strofen van hetzelfde lied? wordt het ‘Immanuël-boek’ afgesloten.