Loading...
 

Jesaja 12, 1-6

2 Vreugde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 12, 1-6: Danklied

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1152-1153)

Als de nieuwe koning komt, zal iemand van Gods volk zeggen:
‘Ik wil u danken, Heer.

U bent kwaad op mij geweest,
maar dat is nu voorbij.
U geeft mij weer moed.
God, u bent mijn redder,
op u vertrouw ik.
Ik ben niet bang meer,
want u geeft mij kracht, Heer.
U beschermt me,
u hebt me bevrijd.’

Het volk van de Heer zal blij zijn als de Heer hen bevrijd heeft. Dan genieten de mensen weer van het leven, zoals iemand geniet van fris water uit een bron. Als de nieuwe koning komt, zullen ze zeggen:

‘Dank de Heer!
Maak overal bekend wie hij is.
Vertel aan alle volken wat hij gedaan heeft.
Zing een lied voor de Heer!
Want hij heeft grote dingen gedaan.
De hele aarde moet het weten.
Inwoners van Jeruzalem, juich!
Want de God van Israël is machtig,
de heilige God die bij jullie woont.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op die dag zullen jullie zeggen:
Ik loof Je, God.
Je was woedend op me,
maar je woede is geweken
en Je trooste me.
Ja, God is mijn Redder,
ik ben niet bang en ben vol vertrouwen:
God is mijn sterkte en kracht, mijn redding.
Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.

Op die dag zullen jullie zeggen:
Loof God, roep zijn naam uit,
maak zijn daden bekend onder de volken,
verkondig zijn verheven naam.
Zing voor God,
want Hij deed grootse dingen,
laat het weten over heel de aarde!
Juich en jubel, bewoners van Sion:
Groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont!

Bij de tekst

Slot

Met deze twee korte liederen of twee strofen van hetzelfde lied, wordt het ‘Immanuël-boek’ afgesloten.