Loading...
 

Jesaja 45, 6b-8.18.21b-25

2 Licht Donker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 45, 6b-8;18;21b-25: God, die alles geschapen heeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1195-1197)

Ik ben de Heer, er is geen andere god. Ik laat het licht worden, maar ik laat het ook donker worden. Ik zorg voor vrede, maar ook voor het kwaad. Ik ben de Heer, ik doe al die dingen.’ (...)

De Heer zegt: ‘Ik heb alles gemaakt. Ik heb de hemel en de aarde gemaakt. Uit de hemel laat ik regen vallen op de aarde, zodat er planten kunnen groeien. En de mensen op aarde zal ik bevrijden, zij zullen gered worden. Alles zal goed en mooi worden. (...)

De Heer is God! Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft de aarde stevig vastgezet. Hij heeft de aarde niet leeg en verlaten gemaakt. Nee, hij heeft haar gemaakt om op te wonen.
De Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, er is geen andere god. (...)

Vertel me: wie heeft al lang geleden voorspeld wat er nu gebeurt? Dat ben ik, de Heer. Ik ben de enige God. Er is geen andere god die rechtvaardig is. Alleen ik kan mensen bevrijden.
Volken, kom bij me, laat je redden! Dat zeg ik tegen iedereen op aarde. Ik ben God, er is geen andere god.
Ik heb mijzelf plechtig beloofd: Alles wat ik zeg, zal ik ook doen. Ik zeg alleen dingen die waar zijn. Alle mensen zullen voor mij knielen en zeggen: ‘Alleen de Heer is echt goed en betrouwbaar.’ En iedereen die tegen mij was, zal zich schamen en bij mij terugkomen.’
Iedereen die bij het volk van Israël hoort, zal merken dat de Heer goed en betrouwbaar is. Ze zullen blij zijn dat ze bij hem horen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Er is niemand anders dan Ik alleen.
Ik ben God, en niemand anders.
Ik vorm het licht en schep het donker,
Ik maak vrede en creëer onheil.
Ik, God, doe dit allemaal.
Hemel, laat gerechtigheid regenen,
laat dat stromen uit de wolken.
Aarde, open je schoot, breng redding voort
en doe ook recht ontkiemen.
Ik, God, heb dat allemaal geschapen. (...)

Want zo spreekt God, die de hemel heeft geschapen
- Hij de ware God -, die de aarde heeft gevormd en gemaakt,
en haar grondslagen gelegd,
die haar niet als een chaos heeft geschapen
maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats:
Ik ben God, en niemand anders. (...)

Wie heeft dit vroeger aangekondigd,
en vooraf bekend gemaakt?
Ben Ik dat niet, God?
Er is geen andere god, dan Ik alleen,
buiten Mij bestaat er geen god
die rechtvaardiging en redding brengt.
Keer je tot Mij, laat je redden, uithoeken van de aarde,
want Ik ben God en niemand anders.
Ik heb bij Mezelf gezworen,
waarheid komt voort uit mijn mond,
een woord, dat niet verloren gaat:
voor Mij zal iedere knie zich buigen,
bij Mij zal iedere tong zweren.
Men zal zeggen: 'Alleen God heeft zege en kracht.'
Al wie vroeger tegen Hem raasde,
zal vol schaamte bij Hem komen,
Door God overwint heel het volk Israël.
Vol trots zal het Hem roemen.Stilstaan bij …

Redding
In deze tekst wordt met redding de bevrijding uit de ballingschap bedoeld.

Uithoeken van de aarde
Ofwel bedoelde de schrijver de Joden die over de wereld verspreid waren, ofwel bedoelde hij alle volkeren en heeft deze zin een universele betekenis.

Bij de tekst

Historische situatie

Dat God redding brengt werd duidelijk in het feit dat Jeruzalem en de tempel werden heropgebouwd tijdens de regering van Kores.Messias

Deze tekst brengen christenen in verband met de Messias, de Christus.Rorate-zondag

Deze naam van de vierde zondag van de advent is afgeleid van het eerste woord van de Latijnse tekst van Jesaja 45, 8: 'Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustitiam; aperiatur terra et germinet salvationem; et iustitia oriatur simul: ego Dominus creavi eam.' (= 'Hemelen, laat uw hoogten druipen van gerechtigheid, en laat haar stromen uit het zwerk. Aarde, open uw schoot en laat het heil ontbloeien en ook de gerechtigheid ontkiemen. Ik, Jahwe, heb dat alles geschapen.)
Dit vers zong men vroeger in het Gregoriaans bij het begin van de eucharistieviering (intrede / introïtus).