Loading...
 

Jesaja 45, 6b-8.18.21b-25

2 Licht Donker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 45, 6b-8;18;21b-25: God, die alles geschapen heeft

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Er is niemand anders dan Ik alleen.
Ik ben God, en niemand anders.
Ik vorm het licht en schep het donker,
maak vrede en creëer onheil.
Ik, God, doe dit allemaal.
Hemel, laat gerechtigheid regenen,
laat die stromen uit de wolken.
Aarde, open je schoot, breng redding voort
en doe ook gerechtigheid ontkiemen.
Ik, God, heb dat allemaal geschapen.

Want zo spreekt God, die de hemel heeft geschapen
- Hij de ware God -, die de aarde heeft gevormd en gemaakt,
en haar grondslagen gelegd.
Die haar niet als een chaos heeft geschapen
maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats
- Ik ben God, en niemand anders.

Wie heeft dit vroeger aangekondigd,
en vooraf bekend gemaakt?
Ben Ik dat niet, God?
Er is geen andere god, dan Ik alleen,
buiten Mij bestaat er geen god
die rechtvaardiging en redding brengt.
Keer je tot Mij, laat je redden, uithoeken van de aarde,
want Ik ben God en niemand anders.
Ik heb bij Mezelf gezworen,
waarheid komt voort uit mijn mond,
een woord, dat niet verloren gaat:
voor Mij zal iedere knie zich buigen,
bij Mij zal iedere tong zweren.
Men zal zeggen: `Alleen God heeft zege en kracht.'
Al wie vroeger tegen Hem raasde,
zal vol schaamte bij Hem komen,
Door God overwint heel het volk Israël.
Vol trots zal het Hem roemen.Stilstaan bij …

Redding
In deze tekst wordt met redding de bevrijding uit de ballingschap bedoeld.

Uithoeken van de aarde
Ofwel bedoelt de schrijver de Joden die over de wereld verspreid zijn, ofwel bedoelt hij alle volkeren en heeft deze zin een universele betekenis.

Bij de tekst

Historische situatie

Dat God redding brengt werd duidelijk in het feit dat Jeruzalem en de tempel werden heropgebouwd tijdens de regering van Kores.Messias

Deze tekst wordt door christenen in verband gebracht met de Messias, de Christus.