Loading...
 

Johannes 16, 20-23a

2 Moeder En Kind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 16, 20-23a: Verdriet wordt blijdschap

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1706)

Luister heel goed naar mijn woorden: Ik zal sterven. Jullie zullen verdriet hebben en huilen, terwijl de mensen van deze wereld blij zijn. Jullie zullen diep bedroefd zijn, maar jullie verdriet zal veranderen in vreugde.

Een vrouw die een kind krijgt, heeft het moeilijk. Als het kind geboren wordt, heeft ze veel pijn. Maar als het kind er eenmaal is, denkt ze niet meer aan de pijn. Dan is ze blij omdat haar kind geboren is.
Zo is het ook met jullie. Nu hebben jullie het moeilijk. Maar straks zullen jullie mij terugzien. Dan zullen jullie vol vreugde zijn, en niemand kan die blijdschap dan nog van jullie afnemen. Dan stellen jullie mij geen vragen meer, omdat jullie alles begrijpen.


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Echt waar, Ik zeg jullie:
jullie zullen wenen en klagen, terwijl de wereld blij zal zijn.
Jullie zullen bedroefd zijn,
maar jullie verdriet zal in blijdschap veranderen.
Wanneer de vrouw een kindje krijgt,
is ze bedroefd omdat haar uur gekomen is.
Maar wanneer ze haar kindje ter wereld heeft gebracht,
denkt ze niet meer aan de pijn,
omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.
Zo zijn ook jullie nu wel bedroefd, maar wanneer Ik jullie zal terugzien,
dan zal jullie hart blij zijn en niemand zal je vreugde kunnen afnemen.
Op die dag zullen jullie Me geen uitleg meer moeten vragen.’Stilstaan bij …

Op die dag
Deze woorden betekenden in het Oude Testament het begin van de eindtijd.
Bij Johannes betekenen ze die tijd die begint met de verrijzenis van Jezus.

Bij de tekst

Inhoud

Deze tekst bevat veel elementen die ook in Johannes 14 te vinden zijn. Maar in dit hoofdstuk worden een andere accent gelegd: het gaat niet alleen meer om de verbondenheid met Jezus en met de Vader, maar ook om het weerzien van Jezus na zijn verrijzenis.