Loading...
 

Johannes 3, 31-36

2 Gele Bloem

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 3, 31-36: Door God gestuurd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1678)

Iemand die ontstaan is uit de aarde, hoort bij de aarde, en spreekt over aardse zaken. Maar Jezus Christus is van boven gekomen, uit de hemel. Hij is belangrijker dan iedereen. Hij komt vertellen wat hij in de hemel gezien en gehoord heeft. Maar niemand wil hem geloven.
Jezus is door God gestuurd. Hij spreekt Gods woorden, want Gods Geest is in hem. Iemand die de hemelse boodschap van Jezus gelooft, zegt dus eigenlijk: ‘Wat God zegt, is waar.’
De Vader houdt van de Zoon. Hij heeft hem alle macht gegeven. 36Mensen die geloven in de Zoon, krijgen het eeuwige leven. Maar mensen die niet in hem willen geloven, krijgen dat eeuwige leven niet. Nee, zij worden voor altijd door God gestraft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Johannes zei tegen zijn leerlingen:

Wie van boven komt, staat boven allen.
Wie van de aarde is, behoort tot de aarde
en spreekt de taal van de aarde.

Wie uit de hemel komt, staat boven allen.
Hij getuigt van wat Hij zag en hoorde,
maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.
Wie zijn getuigenis wel aanvaardt,
bezegelt daarmee dat God betrouwbaar is.

Hij, die door God gestuurd is,
spreekt de eigen woorden van God:
zo overvloedig geeft God zijn Geest.
De Vader houdt van de Zoon en gaf Hem alles in handen.
Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven.
Wie de Zoon niet wil geloven zal het leven niet zien.
Integendeel, de kwaadheid van God blijft op hem.”Stilstaan bij …

Boven / hemel
Wat God aangaat wordt in de hemel gesitueerd.

Aarde
Plaats waar de mens thuis is.

Bij de tekst

Zoon van de Vader

De woorden die Jezus spreekt, zijn die van de Vader.Inbreng van de evangelist

Deze tekst volgt op wat Johannes de Doper zegt.
Ze lijkt een beschouwing te zijn van de evangelist Johannes en zou heel goed kunnen aansluiten op Johannes 3, 13, waarin Jezus het heeft over de dingen van de aarde en die van de hemel.