Loading...
 

Johannes 5, 33-36

2 Jeremy Bishop 6fbX QHQCP8 Unsplash

Foto van Jeremy Bishop in Unsplash


…page…

Johannes 5, 33-36: Jezus getuigt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1682)

Een tijd geleden stuurden jullie een paar mensen naar Johannes de Doper. Johannes heeft hun over mij verteld, en wat hij vertelde, is waar. Voor mijzelf is dat geen belangrijk bewijs. Maar ik noem het, omdat ik hoop dat jullie het geloven. Want dan zullen jullie gered worden. Johannes sprak helder en duidelijk over de redder die komen zou. En een hele tijd luisterden jullie graag naar zijn woorden.
Maar ik heb een bewijs dat belangrijker is dan de woorden van Johannes: mijn werk op aarde. Want de Vader heeft mij gestuurd om dat werk te doen en helemaal af te maken. Mijn werk laat zien dat de Vader mij gestuurd heeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
Jullie hebben mensen naar Johannes gestuurd
en die heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd.
Niet dat Ik dat nodig heb, maar Ik zeg dit om jullie te redden.
Hij was de lamp, aangestoken om te verlichten,
en jullie hebben zich een korte tijd in zijn licht verheugd.
Maar mijn getuigenis is belangrijker dan die van Johannes,
want het zijn juist de werken
die de Vader Me gaf om te doen en die Ik ook doe,
die getuigen dat Ik door de Vader gezonden ben.Stilstaan bij …

Johannes
(= God is genadig)
Zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet. Hij predikte en doopte in de streek van de Jordaan.
In het evangelie van Johannes wordt Johannes de Doper altijd 'Johannes' genoemd, terwijl Matteüs, Marcus en Lucas (synoptici) het steeds over 'Johannes de Doper' hebben. Lees meer

Vader
Typische manier waarmee Jezus over God spreekt.