Loading...
 

Leeuw

2 Zdenek Machacek UxHol6SwLyM Unsplash

Foto van Zdeněk Macháček in Unsplash


…page…

Algemeen

Leeuw

Leeuwen waren gevreesde roofdieren in de tijd van de Bijbel. Men vermoedt dat ze te vinden waren in de bossen en struikgewassen aan de oevers van de Jordaan.
Tijdens de kruistochten werden ze helemaal uitgeroeid.

Het imposante voorkomen van de leeuw zorgde ervoor dat hij op veel plaatsen de ‘koning van de dieren’ genoemd wordt.’Spelen’

Vroeger werden in het Midden-Oosten mensen soms als straf voor de leeuwen gegooid.


Daniël in de leeuwenkuil
Assyrische koningen hielden vaak leeuwen in leeuwenkuilen en organiseerden er leeuwengevechten als vermaak voor de edelen.

De profeet Daniël werd in zo’n leeuwenkuil gevangen gezet met de bedoeling dat de leeuwen hem zouden verslinden.


Christenen voor de leeuwen in een arena
De meest bekende vervolgingen van christenen gebeurden onder de regering van de keizers Nero (54-68), Trajanus (98-117), Decius (249-251) en Diocletianus (284-305). Onder hun regering werden christenen voor de leeuwen gegooid. Hierover schreef Ireneüs (140-202) in een brief.

Klik hier voor een reconstructie van deze gebeurtenis zoals in de film 'Quo vadis' (1951).Taal

Het leeuwendeel van iets krijgen
Het grootste deel van iets krijgen.

Zich in het hol van de leeuw wagen
Een groot risico nemen.Symbool

Algemeen
Omdat leeuwen angst inboezemen en respect afdwingen, bracht men ze zowel met koningen als met goden in verband.
Profeten vergeleken hun gebrul met het spreken van God: God spreekt met groot gezag, maar is ook bedreigend voor wie geen rekening houdt met zijn woorden.


Christelijke kunst
Marcus Met Leeuw

Marcus wordt voorgesteld met een leeuw in zijn nabijheid of zelfs symbolisch voorgesteld als een leeuw, omdat zijn evangelie begint met het optreden van Johannes de Doper in de woestijn, de plek waar wilde dieren leven.

Bijbel

Oude Testament

Vernietigend

Daniël 6, 12-13
Toen die mannen een inval deden in zijn huis, troffen ze Daniël aan, terwijl hij smeekbeden richtte tot zijn God. Daarop gingen ze naar de koning en brachten hem het koninklijk verbod in herinnering met de woorden: 'Hebt u geen verbod uitgevaardigd dat al wie binnen dertig dagen een bede richt tot welke god of mens ook buiten u, koning, in de leeuwenkuil geworpen wordt?' De koning antwoordde: 'Dat staat vast als een wet van Meden en Perzen, die onherroepelijk is.'

(Lees meer: Daniël in de leeuwenkuil)Imposant

Genesis 49, 1-2.8-10
“Juda, je broers zullen je bewonderen. Je zult je vijanden verslaan. En je eigen broers zullen voor je buigen. Juda, mijn zoon, je bent zo sterk als een leeuw. Een leeuw grijpt een dier, eet het op en gaat daarna rusten. En niemand durft hem dan wakker te maken!
Jij zult altijd heersen, altijd zal één van jouw nakomelingen regeren. Totdat er iemand komt die belangrijker is dan jij. Een koning die over alle volken zal heersen.”

Deze woorden zijn van Jakob, toen hij op zijn sterfbed zijn twaalf zonen zegende. Door Juda, zijn vierde zoon, te vergelijken met een leeuw, wil Jakob zeggen dat Juda een indrukwekkende koning is.
Christenen zien deze 'zegen' in Jezus gerealiseerd.Spreuken 30, 29-30
“Drie zijn er, die een statige tred hebben,
en vier een statige gang:
de leeuw, de held onder de dieren;
hij maakt voor niemand rechtsomkeert;
de haan, de bok en de koning, vergezeld van zijn krijgsvolk.”Spreken met beelden

Ezechiël 1, 10
“De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.”

Later interpreteerden de eerste christenen deze vier verschijningsvormen als symbolen van de vier evangelisten, die op hun manier de grootheid van God verkondigen.
Die vier wezens worden met vleugels voorgesteld zoals in het visioen van Ezechiël. De arend die al vleugels van zichzelf heeft, kreeg er wel geen extra!

WezenEvangelistAanleiding
Mens MatteüsZijn evangelie begint met de stamboom van Jezus (de vleugels bij dit symbool verwijzen dus niet naar een engel).
LeeuwMarcusZijn evangelie begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. De leeuw is een woestijndier.
OsLucasZijn evangelie begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper op het moment dat zijn vader Zacharias in de tempel offert. De os is een offerdier.
ArendJohannesHij kreeg dit symbool vanwege zijn verheven manier van denken, die in zijn evangelie te vinden is.


Nieuwe Testament

Symbool / beeld

Openbaring 5,5
“Toen zei een van de oudsten tot mij: ‘Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.’”

Jezus wordt hier de ‘leeuw uit de stam Juda’ genoemd, een verwijzing naar de zegen van Jakob: Genesis 49.

Suggestie

Kleine kinderen

VERTELLEN

De leeuw en de muis

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 197)

Op een dag lag een leeuw te slapen
in een donkere grot.
Ineens schoot hij wakker,
zag een muis
en pakte ze met haar voorpoot.
‘Hoe durf je me wakker te maken?’
brulde de leeuw,
‘Ik zou je moeten doden.’
‘Laat me vrij,’ piepte de muis,
‘ik zal je redden
als je me laat gaan.’
Toen bulderde de leeuw
van het lachen:
‘Hoe kan zo’n klein bang muisje
een grote sterke leeuw redden?’
En de leeuw
liet de muis gaan.

Een tijd later ging de leeuw op jacht,
en raakte gevangen in een net.
Hij kronkelde zich in alle richtingen,
maar raakte steeds meer verstrikt in het net.
‘Help!’ brulde hij.
Het muisje hoorde hem,
liep naar hem toe
en begon zonder angst aan het net te knagen
tot er zo’n groot gat in was
dat de leeuw er zich kon uit bevrijden.

Naar een fabel van Aesopus

DOEN

Kleuren

De kinderen kiezen tussen deze vier tekeningen.
Grote kinderen

DOEN

'Brandglas'

Vooraf
Print deze tekening.Activiteit
De kinderen zoeken de leeuw in de tekening en kleuren de contouren ervan in okergeel.
Ze kleuren de achtergrond in verschillende tinten van een kleur naar keuze.
Daarna vullen ze de tekening van de leeuw op met verschullende tinten geel en lichtbruin.

Sommige kinderen zullen een letter A ontdekken op de tekening. Die staat er samen met de Griekse letter omega. Deze twee letters zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ze worden vaak gebruikt om Jezus weer te geven: hij betekent alles voor zijn volgelingen: van de eerste tot de laatste letter.

Bespreek:
Waarom zou men deze letters bij deze leeuw geplaatst hebben?

Jongeren

VERTELLEN

De leeuw en de poezen

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 350)

Een leeuw liep statig
langs een groepje poezen
die met elkaar babbelden.
Hij dacht: ‘Ik ga hen verslinden.’

Maar plotseling
kwam een vreemd gevoel van rust
over hem neer
en hij begon te luisteren
naar wat ze zegden.
‘God,’ zei één van de poezen,
‘we hebben de hele dag gebeden
om veel muizen,
maar tot nog toe
hebben we er geen gezien.’
‘Ik vraag me af
of God wel echt bestaat,’
zei een andere poes.
Maar God zei niets,
en de poezen verloren hun geloof.

Toen stond de leeuw op
en ging terug
van waar hij gekomen was.
‘Dit is best wel grappig,’ dacht hij,
‘ik wilde zo’n poes opeten
en God hield mij tegen.
En toch wilden die poezen
niet meer in God geloven.
Ze maakten zich zo druk
om wat er niet was,
dat ze niet eens doorhadden
hoe ze beschermd werden.’