Loading...
 

Lucas 19, 41-44

2 . Leterme Jeruzalem 2012

Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

Lucas 19, 41-44: Jezus weent om Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1660)

Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen. Hij zei: ‘Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd! Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet. Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen. Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners doden en alle huizen verwoesten.
Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus Jeruzalem naderde, keek Hij uit over de stad.
Hij weende over haar lot en zei:
'Mocht ook jij op deze dag zien wat jou vrede brengt!
Maar dat is nu voor je ogen verborgen.
Er zullen dagen komen,
dat je vijanden een wal tegen je zullen opwerpen,
je omsingelen en je van alle kanten insluiten.
Ze zullen jou en je kinderen doden
en ze zullen geen steen op de andere laten.
Want toen God barmhartig op je neerzag,
heb je zijn goedheid niet herkend.'

Bij de tekst

Betekenis

Ondanks alles wat God deed voor zijn volk Israël zag het niet wat hen gelukkig maakte.Wortels in het Oude Testament

Jeremia 6, 6-7
Dit zegt Jahwe van de legerscharen: Vel de bomen, werp een wal op tegen Jeruzalem. Ze is een stad van bedrog en verdrukking. Zoals uit een bron het water blijft stromen, zo houdt de stroom van haar wandaden niet op. Men hoort er alleen van geweld en mishandeling; onophoudelijk zie Ik kwalen en wonden.


Jeremia 8, 16
Vanuit Dan hoort men de paarden snuiven, bij het gehinnik van de hengsten siddert het hele land. Ze komen over het land, ze verslinden alles wat er groeit, de stad en al de inwoners.'


Jeremia 8, 23
Ach, was mijn hoofd een waterval, waren mijn ogen een bron van tranen, dag en nacht zou ik schreien over de gevallenen van mijn volk.Lucas

Deze weeklacht van Jezus over Jeruzalem komt alleen voor bij de evangelist Lucas. Ze is duidelijk gekleurd door de belegering en inname van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 na Christus.

Bijbel en kunst

J. TISSOT

Jezus weent om Jeruzalem (1894)

J. TISSOT Jezus Treurt Om Jeruzalem

(Brooklyn Museum, New York)


Werk van de kunstschilder James Tissot (1836-1902)