Loading...
 

Lucas 7, 31-35

2 Fluit Spelen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 7, 31-35: Waar mensen op lijken

Lucas 7, 31-35 // Matteüs 11, 16-19De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1631)

Jezus zei: ‘Ik ga iets zeggen over jullie, de mensen die nu leven. Weet je waar jullie op lijken? Jullie lijken op kinderen op een plein, die nergens zin in hebben. Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet dansen.’ En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet huilen.’
Zo is het ook met jullie. Eerst kwam Johannes de Doper. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. Toen zeiden jullie: ‘Hij heeft een kwade geest in zich.’ En daarna ben ik gekomen, de Mensenzoon. Ik eet wel brood en ik drink wel wijn. En nu zeggen jullie: ‘Kijk eens, die man eet zich vol en hij is gek op wijn. Echt een vriend van tollenaars en slechte mensen!’
Maar het wijze plan van God is goed, en er zullen veel mensen zijn die dat begrijpen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken?
Waar lijken ze op?
Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten
en elkaar toeroepen:
‘Toen voor jullie op de fluit speelden, hebben jullie niet gedanst.
Toen we een treurlied zongen, hebben jullie niet geweend.
Want: toen Johannes de Doper kwam,
en geen brood at en geen wijn dronk, zeiden jullie:
Hij is van de duivel bezeten!
Wanneer de Mensenzoon komt, en wel eet en drinkt,
zeggen jullie: ‘Kijk, wat gulzigaard en dronkaard,
een vriend van tollenaars en zondaars!’
Maar de Wijsheid van God
wordt door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’Stilstaan bij …

Johannes de doper
De vader van Johannes de Doper was priester Zacharias. Zijn moeder was Elisabet, een nicht van Maria. Hij was een leeftijdsgenoot van Jezus.

Bij de tekst

Jezus vergelijkt zijn landgenoten met nukkige kinderen: ze zijn met niets tevreden.
Leeft iemand sober, dan aanvaarden ze hem niet. Eet en drinkt iemand zoals iedereen anders dat doet, dan wordt die ook niet aanvaard.