Loading...
 

Lucas 9, 43b-45

2 Lijden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 9, 43b-45: Jezus voorspelt zijn lijden voor de tweede keer

Lucas 9, 43b-45 //Matteüs 17, 22-23 //Marcus 9, 30-32De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)
De mensen dachten nog vol verbazing na over alles wat Jezus deed. Intussen vertelde Jezus aan zijn leerlingen wat er zou gaan gebeuren. Hij zei: ‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden. Dat moeten jullie goed onthouden.’
De leerlingen wisten niet wat Jezus daarmee bedoelde. Ze konden het op dat moment nog niet begrijpen. En ze durfden het ook niet aan Jezus te vragen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Terwijl iedereen onder de indruk was van alles wat Jezus deed,
zei Hij tegen zijn leerlingen:
'Luister goed naar wat Ik u zeg.
De Mensenzoon zal uitgeleverd aan de mensen.'
Hoewel ze deze woorden niet begrepen
- ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten –
durfden ze Hem hierover niet aan te spreken.Stilstaan bij...

Mensenzoon
De profeten gebruikten het woord ‘mensenzoon’ doorgaans om een mens aan te duiden in zijn sterfelijkheid en nietigheid. De profeet Daniël spreekt over de mensenzoon als over een koning die zorgt voor vrede en die de mensen komt oordelen.