Loading...
 

Maleachi 3, 1-4. 23-24

2 Verzoening


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Maleachi 3, 1-4. 23-24: Elia doet verzoenen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
‘Let op, Ik zal mijn boodschapper sturen.
Hij zal de weg voor mij effenen.
Plotseling zal God, naar wie jullie uitzien,
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.
naar zijn tempel komen,
Hij zal komen – zegt God van de hemelse machten.

Wie zal die dag kunnen doorstaan?
Wie zal staande blijven wanneer Hij verschijnt?
Want Hij is als het vuur van een smid,
als de zeep van iemand die wol wast!
Hij zet zich neer
als iemand die zilver smelt en het zuivert.
Hij zal de Levieten zuiveren en zeven zoals goud en zilver,
zodat ze op de juiste manier offers brengen aan God.
De offers van Juda en Jeruzalem
zullen God terug blij maken,
zoals het vroeger was, zoals lang geleden.


Kijk, vooraleer de dag van de Heer komt,
de grote, verschrikkelijke dag,
zal Ik jullie de profeet Elia zenden.
Hij zal het hart van de vaders doen keren naar die van de zonen
en het hart van de zonen naar die van de vaders,
zodat Ik niet moet komen
om het land te vernietigen.Stilstaan bij …

Bode
In het Grieks is bode: ‘angelus’, een woord dat aan de basis ligt van het voord ‘engel’ in het Nederlands)
In het Hebreeuws is bode: ‘Maleachi’, de naam van de profeet die deze tekst schreef.

Levieten
Nakomelingen van Levi, de derde zoon van de twaalf zonen van Jacob. De stam Levi was de enige van de twaalf stammen van Israël die geen grondgebied bezat in het Beloofde Land. In plaats daarvan zorgden de Levieten voor het heiligdom, eerst voor de tabernakel, de tent waarin de ark van het verbond werd bewaard en bij iedere tussenstop op de tocht in de woestijn terug moest opgebouwd worden. Daarna, na de vestiging in het Beloofde Land, voor de tempel te Jeruzalem, waar ze als bewakers, schatbewaarders of musici werkten.

Elia
(= Hebreeuws: Mijn God is JHWH)
Heel het leven van de profeet Elia was een afwijzen van de afgodendienst en het centraal stellen van JHWH, geheel in de lijn van de betekenis van zijn naam.
De terugkeer van de profeet Elia zou de komst van de Messias aankondigen.
Lees meer over de profeet Elia.

De dag van de Heer
Dit is de dag waarbij God alles eens en voor altijd in evenwicht zal brengen.

Bij de tekst

Maleachi

Maleachi (= mijn boodschapper) was een profeet die felle kritiek had op de tempelcultus en de priesters die er dienst deden.
Lees meer over deze profeet.