Loading...
 

Maleachi 3, 1-4. 23-24

Maleachi 3, 1-4. 23-24: Elia doet verzoenen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1515; 1517)

‘Let op!’ zegt de machtige Heer. ‘Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg voor mij vrijmaken! Hij is de boodschapper die ik beloofd heb, hij is degene op wie jullie wachten. Hij is al onderweg. En meteen daarna zal ik zelf naar mijn tempel komen. Ik, de Heer naar wie jullie verlangen.
Wie zal er in leven blijven op de dag dat mijn boodschapper komt? Wie kan dat verdragen?
Mijn boodschapper zal zorgen dat de priesters weer rein worden, zoals zilver en goud zuiver worden in een hete oven. Alle schuld van de priesters zal weggenomen worden, zoals vuil weggewassen wordt met zeep.’
Dan kunnen de priesters weer op de goede manier offers brengen aan de Heer. En dan zal de Heer de offers van Juda en Jeruzalem weer aannemen. Net als vroeger, net als lang geleden.


De dag waarop ik kom, zal verschrikkelijk zijn. Maar eerst zal ik de profeet Elia naar jullie toe sturen. Elia zal ervoor zorgen dat ouders vrede sluiten met hun kinderen, en dat kinderen vrede sluiten met hun ouders. Want als dat niet zou gebeuren, zou ik jullie land moeten vernietigen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:
‘Let op, Ik zal mijn boodschapper sturen.
Hij zal de weg voor Mij effenen.
Plotseling zal God, naar wie jullie uitzien,
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.
naar zijn tempel komen,
Hij zal komen – zegt God van de hemelse machten.

Wie zal die dag kunnen doorstaan?
Wie zal staande blijven wanneer Hij verschijnt?
Want Hij is als het vuur van een smid,
als de zeep van iemand die wol wast!
Hij zet zich neer als iemand die zilver smelt en het zuivert.
Hij zal de Levieten zuiveren en zeven zoals goud en zilver,
zodat ze op de juiste manier offers brengen aan God.
De offers van Juda en Jeruzalem zullen God terug blij maken,
zoals het vroeger was, lang geleden.


Kijk, vooraleer de dag van de Heer komt,
de grote, verschrikkelijke dag,
zal Ik jullie de profeet Elia zenden.
Hij zal het hart van de vaders doen keren naar die van de zonen
en het hart van de zonen naar die van de vaders,
zodat Ik niet moet komen om het land te vernietigen.Stilstaan bij …

Bode / boodschapper
In het Grieks is bode: ‘angelus’, een woord dat aan de basis ligt van het voord ‘engel’ in het Nederlands)
In het Hebreeuws is bode: ‘Maleachi’, de naam van de profeet die deze tekst schreef.

Levieten
Levieten waren de nakomelingen van Levi, de derde zoon van de twaalf zonen van Jacob. Ze waren de enige van de twaalf stammen van Israël die geen grondgebied bezaten in het Beloofde Land. In plaats daarvan hadden ze de zorg voor het heiligdom, de tabernakel, de tent waarin de ark van het verbond werd bewaard en bij elke tussenstop op de tocht in de woestijn terug opgebouwd werd. Na de vestiging in het Beloofde Land, zorgden ze voor de tempel te Jeruzalem, als bewakers, schatbewaarders of musici.

De dag van de Heer
Dit is de dag waarbij God alles eens en voor altijd in evenwicht zal brengen.

Elia
(= Hebreeuws: Mijn God is Jahwe)
Heel het leven van de profeet Elia was een afwijzen van de afgodendienst en het centraal stellen van Jahwe, geheel in de lijn van de betekenis van zijn naam.
Wanneer de profeet Elia terugkeerde, zou hij de komst van de Messias aankondigen.
Lees meer over de profeet Elia.

Bij de tekst

Maleachi

Maleachi (= mijn boodschapper) was een profeet die felle kritiek had op de tempelcultus en de priesters die er dienst deden.
Lees meer over deze profeet.

Suggestie

EXTRA

Engelen

Klik hier voor info en suggesties over engelen.