Loading...
 

Maria Onbevlekt Ontvangen

2 RUBENS Onbevlekte Ontvangenis

(Rubens)


…page…

Mariafeest

Wanneer?

Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria wordt gevierd wordt op 8 december, negen maanden dus voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Als dit feest valt op een zondag in de Advent, dan wordt het op 9 december gevierd.Dogma

Dit feest viert dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder bevlekt te zijn met de erfzonde. Deze overtuiging leefde al bij christenen uit de eerste eeuwen na Christus. Paus Pius IX kondigde het plechtig af in een dogma (= een leerstelling die niet meer ter discussie gesteld wordt) op 8 december 1854.Op 8 december viert de katholieke kerk de ‘onbevlekte ontvangenis’. In gelovige taal betekent dit dat Maria bij haar verwekking niet ‘besmet’ werd door de erfzonde. Daarmee wil men aangeven dat Maria, die uitverkoren werd om de moeder van Jezus, Gods Zoon, te worden, zonder vlek of rimpel moet zijn. Met erfzonde bedoelt men dat alle mensen die uit Adam geboren worden, getekend zijn door het kwaad waardoor het goddelijk verlangen naar het goede dat de Schepper in elke mens heeft neergelegd verstoord wordt door de neiging naar het kwade. Daaruit is dan, ten gevolge van de ‘overtreding’ van Adam – en in Adam van elke mens – een geschiedenis van kwaad voortgekomen. Om hieruit verlost – losgemaakt en genezen – te worden is Christus, de Zoon van God mens geworden. Welnu, precies omwille van zijn goddelijke zending tot bevrijding uit het kwaad, mag ook de moeder van Jezus niet aangetast zijn door het kwaad.
Roger Burggraeve

Maria en kunst

P.P. RUBENS


De Onbevlekte Ontvangenis (1628-29)

5 L'Immaculée Conception P.P. Rubens Prado

(Museo Nacional del Prado, Madrid)


Maria vertrapt de slang die symbool staat voor de erfzonde.

Lezingen in de liturgie

1e lezing: Genesis 3, 9-15.20 - De zondeval
Tussenzang: Psalm 98
2e lezing: Efesiërs 1, 3-6.11-12
Evangelie: Lucas 1, 26-38