Loading...
 

Matteüs 11, 25-27

Matteüs 11, 25-27: Niemand kent de Vader

Matteüs 11, 25-27 // - // Lucas 10, 21-22De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1539)

In die tijd zei Jezus: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u! Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het doen.’
Daarna zei Jezus: ‘Alle macht die ik heb, heeft mijn Vader aan mij gegeven. Alleen de Vader kent de Zoon. En alleen de Zoon kent de Vader. En de Zoon vertelt over zijn Vader aan de mensen die hij uitkiest.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag zei Jezus:
‘Ik loof Je, Vader, God van hemel en aarde,
omdat Je deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wie wijs en verstandig is,
maar ze hebt laten kennen
aan wie eenvoudig van hart is.
Ja, Vader, zo heb Je het goed gevonden.
Alles heeft mijn Vader aan Mij gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon
en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.Stilstaan bij ...

Vader
Typische manier waarmee Jezus God aanspreekt. Door God zijn vader te noemen, wordt duidelijk dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zijn volgelingen ook God als Vader mogen noemen, zijn zij dus ook zonen of dochters, dus kinderen van God. Een verwantschap die een hele taak met zich meedraagt.

Zoon
Met ‘zoon’ bedoelden de evangelisten dat Jezus ‘zoon van God’ is. Want in Jezus kan men God zien en horen. In Hem kan men de aanwezigheid van God aanvoelen.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

'Niemand kent de Vader...'

Spreek met de kinderen over God.
Wat weten ze zelf van God?
Wat heeft Jezus over God verteld?
(bv. God is als een vader – verloren zoon; als een herder – verloren schaap; als een barmhartig mens – barmhartige Samaritaan...)

Klik hier voor meer suggesties bij het spreken over God.