Loading...
 

Matteüs 11, 25-27

2 Wereld

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 11, 25-27: Niemand kent de Vader

Matteüs 11, 25-27 // Lucas 10, 21-22

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag zei Jezus:
‘Ik loof Je, Vader, God van hemel en aarde,
omdat Je deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wie wijs en verstandig is,
maar ze hebt laten kennen
aan wie eenvoudig van hart is.
Ja, Vader, zo heb Je het goed gevonden.
Alles heeft mijn Vader aan Mij gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon
en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.Stilstaan bij ...

Vader
Typische manier waarmee Jezus God aanspreekt.
Door God zijn vader te noemen, wordt duidelijk dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zijn volgelingen ook God als Vader mogen noemen, zijn zij dus ook zonen of dochters, dus kinderen van God. Een verwantschap die een hele taak met zich meedraagt.

Zoon
Benaming die de evangelisten gebruiken voor Jezus Christus. Met ‘zoon’ bedoelen ze dat Jezus ‘zoon van God’ is. Want in Jezus kan men God zien en horen. In Hem kan men Gods aanwezigheid aanvoelen.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

'Niemand kent de Vader...'

Spreek met de kinderen over God.
Wat weten ze zelf van God?
Wat heeft Jezus over God verteld?
(bv. God is als een vader – verloren zoon; als een herder – verloren schaap; als een barmhartig mens – barmhartige Samaritaan...)

Klik hier voor meer suggesties bij het spreken over God.