Loading...
 

Matteüs 17, 10 - 13

2 Herstellen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 17, 10-13: Elia komt alles herstellen

Matteüs 17, 10-13 // Marcus 9, 11-13De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1551)

De leerlingen vroegen: ‘De wetsleraren zeggen dat Elia eerst moet komen. Hoe zit dat precies?’ Jezus zei: ‘Dat klopt. Elia komt om alles in orde te maken. Maar luister naar mijn woorden: Elia is al gekomen. Maar de mensen wilden niet geloven dat hij het was. Ze hebben hem slecht behandeld. En ook de Mensenzoon zal veel moeten lijden.’
Toen begrepen de leerlingen wie Jezus bedoelde met Elia. Hij bedoelde Johannes de Doper.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen vroegen de leerlingen aan Jezus:
‘Waarom zeggen de Schriftgeleerden toch
dat Elia eerst moet komen?”
Hij antwoordde: ‘Inderdaad,
Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg jullie zelfs: Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend,
maar naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.’
Nu begrepen de leerlingen
dat hij hun over Johannes de Doper gesproken had.Stilstaan bij …

Schriftgeleerden
Toen Jezus leefde waren Schriftgeleerden vooraanstaande leraars. Ze bestudeerden de Wet en waren de geestelijke leiders van het volk. Sommigen hadden leerlingen die zich onder hun leiding schoolden in de Wet. Naast de geschreven Wet, hielden ze zich ook aan de mondelinge overlevering.

Elia
(= Hebreeuws: Mijn God is JHWH)
Vertegenwoordigt de profeten. Heel zijn leven was een afwijzen van de afgodendienst en het centraal stellen van JHWH, geheel in de lijn van de betekenis van zijn naam.
De terugkeer van de profeet Elia (of een andere profeet) zou de komst van de Messias aankondigen.
Lees meer over de profeet Elia.

Mensenzoon
De profeten gebruikten dit woord om een mens aan te duiden in zijn sterfelijkheid en nietigheid.
De profeet Daniël sprak over de mensenzoon als over een koning die zorgt voor vrede en die de mensen komt oordelen.
Jezus gebruikt deze titel graag voor zichzelf.

Johannes de doper
Zoon van priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet, een nicht van Maria. Hij was een leeftijdsgenoot van Jezus.
Lees meer