Loading...
 

Matteüs 5, 27-32

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 5, 27-32: Blijf trouw

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1527)

Jullie weten dat de wet zegt: «Je mag niet vreemdgaan.»
Dit zeg ik daarover: Ook wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, gaat vreemd. Want hij is in gedachten met haar vreemdgegaan.
Stel dat je rechteroog iets slechts ziet. Iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit en gooi het weg. Je verliest dan een deel van je lichaam. Maar anders kom je met je hele lichaam in de hel terecht.
Stel dat je rechterhand iets slechts doet. Iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af en gooi hem weg. Je verliest dan een deel van je lichaam. Maar anders kom je met je hele lichaam in de hel.
Scheiden is verkeerd
Jullie weten dat de wet zegt: «Als je wilt scheiden van je vrouw, moet je haar een scheidingsbrief meegeven.»
Dit zeg ik daarover: Je mag helemaal niet scheiden van je vrouw, behalve als ze zelf vreemdgegaan is. Door te scheiden laat je haar vreemdgaan. Want dat gebeurt als ze met een ander trouwt. En je gaat zelf ook vreemd als je met een gescheiden vrouw trouwt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag gaat Jezus een berg op.
Daar zegt Hij tot de mensen die Hem volgen:

Je hebt gehoord dat er gezegd is:
Blijf trouw aan uw partner.
Maar Ik zeg je: al wie vol verlangen naar een ander kijkt,
is al ontrouw in zijn hart.
Als je rechteroog je doet struikelen,
ruk het dan uit en gooi het weg.
Het is beter voor jou dat je maar één oog hebt,
dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid.
En als je rechterhand foute dingen doet,
hak haar dan af en gooi haar weg.
Het is beter voor jou dat je een hand mist,
dan dat heel je lichaam naar de hel gaat.Stilstaan bij ...

‘Maar Ik zeg u’
Met deze woorden wil Jezus komen tot een verdieping in het beleven van de wet. Hij veroordeelt niet alleen de feitelijke misdaden die iedereen kan zien, maar ook wat zich in het hart afspeelt.

Scheidingsbrief
Met zo'n brief kon een man scheiden van zijn vrouw. De man gaf zo’n brief aan zijn vrouw in het bijzijn van twee getuigen. In die brief stond de reden voor de scheiding.

Overwegingen

Anselm Grün, OSB

Het linkeroog en de linkerhand ...

(Anselm Grün, Het Evangelie spiritueel gelezen. Deel I: Matteüs en Marcus. Berne Media, 2020)

'Als Jezus ons zegt dat we ons rechteroog moeten uitrukken als het ons in verleiding brengt en de rechterhand moeten afhakken, is dat beslist geen oproep tot zelfverminking. Dat was bij de Joden streng verboden en hier heeft Jezus absoluut het Joodse denken gevolgd. Het rechteroog is het oog dat alles beoordeelt en veroordeelt, alles wil hebben en gedaan wil krijgen, alles onthult en in de openbaarheid brengt. De rechterhand is de hand die alles aanpakt, alles wil ‘maken’, die ook innerlijk gelooft dat alles wat hij wil maakbaar is.

Deze geconditioneerde kant moet teruggesnoeid worden, zodat de linker-, de onbewuste kant tot zijn recht komt. Het linkeroog kan ons nog tot verwondering brengen. Het kijkt zonder waardeoordelen, het wordt een met wat het ziet. De linkerhand is de hand die ontvangt, die relatie schept. Als je eenzijdig vanuit geconditioneerdheid leeft, kom je nu al in de hel van onbewuste behoeften en krachten die je verscheuren. Al Jezus’ woorden nodigen uit tot het leven en willen ons ervoor behoeden om star of zelfdestructief te worden.'

Marc Gallant, trappist (Orval)

“Maar ik zeg u …”

Als God zegt: 'Je zult geen overspel bedrijven', wat houdt dat in? In het huwelijk verbindt God twee personen in zijn liefde. Dus: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Matteüs 19, 6). Ware liefde is nooit: 'IK bemin je”, met een grote 'Ik' en een kleine 'je'. Beminnen is niet de andere inpalmen, er de hand op leggen, er een lustobject van maken, er zich van bedienen als een warm deken tegen de koude van het bestaan. Beminnen is de ander in het centrum plaatsen: 'JIJ bemint mij'. In de beminde of in de vriend(in) ziet een zuiver hart God door wie het bemind is. Dit is een liefde die de andere onthaalt als gratis geschenk.
In deze context kan men begrijpen dat Jezus zijn leerlingen niet dwingt tot krampachtigheid. Hij richt de blik op Gods liefde die in de andere tot ons komt. Jezus legt zijn leerlingen geen onmenselijk juk op, maar hij verheft ze tot een hogere menselijkheid.

Jezus' boodschap is veeleisend. In onze maatschappij klinkt hij ongewoon. Hij blijft even revolutionair als tweeduizend jaar geleden, en zal dat blijven. Want ieder mens wordt geboren met zijn egocentrisme dat zich dag na dag moet bekeren.