Loading...
 

Micha 7,14-15.18-20

2 Vernietigen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Micha 7, 14-15 . 18-20: Schuld wordt vernietigd

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Neem je herdersstaf en zorg voor je volk,
de schapen die van Jou zijn.
Laat ze grazen tussen de bomen,
midden in het woud.
Ze zijn zo eenzaam geworden.
Laat ze grazen in Basan en Gilead,
net zoals ze vroeger deden.

Ik laat wonderen zien,
zoals in de dagen
dat jullie uit Egypte wegtrokken.

Welke God is als Jij,
die schuld vergeeft,
die de zonde voorbijgaat,
die de rest van zijn volk deed.
Die niet boos blijft,
maar vreugde vindt in zijn trouw?
Hij zal opnieuw voor ons zorgen
en onze schuld met zijn voeten verpletteren.
Al onze zonden gooit Hij
in de diepte van de zee.

Aan Jakob bewijs Jij je trouw,
aan Abraham toon Jij je goedheid,
zoals Je dat vroeger beloofde
aan onze vooroudersStilstaan bij …

Basan
Gebergte ten noordoosten van het meer van Galilea. Dit gebergte werd ook het godengebergte genoemd, omwille van de hoge toppen ervan.

Gilead
(= 'heuvel / hoop stenen van getuigenis' of 'rotsachtige regio')
Gilead, een bergachtig gebied ten oosten van de Jordaan, ligt nu in Jordanië.

Jacob
Derde aartsvader van Israël (na Abraham en Isaak). Hij was de zoon van Isaak en Rebekka. De twaalf stammen van Jacob, die ook Israël genoemd wordt, worden naar zijn twaalf zonen genoemd.

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham is de stamvader van het joodse volk. Met hem begint hun eigenlijke geschiedenis. Hij zou geleefd hebben rond 2000 voor Christus. De verhalen die men mondeling over hem vertelde, werden verzameld in het boek Genesis dat rond 1000 voor Christus geschreven werd. Lees meer

Bij de tekst

Betekenis

In dit gebed smeekt de profeet Micha God om zelf weer herder te zijn van zijn volk.
En God antwoordt: Ik laat wonderen zien.
Daarna looft de profeet God die aan schuld en zonde voorbijgaat, omdat Hij een trouwe God is, een God die zich houdt aan zijn beloftes.