Loading...
 

Micha 7,14-15.18-20

2 Vernietigen

(Morguefile free stock photo license)

Foto © Chantal Leterme (2018)


…page…

Micha 7, 14-15 . 18-20: God gaat voorbij aan zonde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Neem je herdersstaf en zorg voor je volk,
de schapen die van Jou zijn.
Laat ze grazen tussen de bomen,
midden in het woud.
Ze zijn zo vereenzaamd.
Laat ze grazen in Basan en Gilead,
net zoals vroeger.

Ik laat wonderen zien,
zoals in de dagen
dat jullie uit Egypte wegtrokken.

Welke God is als Jij,
die schuld vergeeft,
die voorbijgaat aan de zonde,
die de rest van zijn volk deed.
Die niet boos blijft,
maar vreugde vindt in zijn trouw?
Hij zal opnieuw voor ons zorgen
en onze schuld met zijn voeten verpletteren.
Al onze zonden gooit Hij
in de diepte van de zee.

Aan Jakob bewijs Jij je trouw,
aan Abraham toon Jij je goedheid,
zoals Je het vroeger beloofd hebt
aan onze vooroudersStilstaan bij…

Basan
Gebergte ten noordoosten van het meer van Galilea. Dit gebergte werd ook het godengebergte genoemd, omwille van de hoge toppen ervan.

Gilead
(= 'heuvel / hoop stenen van getuigenis' of 'rotsachtige regio')
Gilead, een bergachtig gebied ten oosten van de Jordaan, ligt nu in Jordanië.

Jacob
Derde aartsvader van Israël (na Abraham en Isaak). Hij was de zoon van Isaak en Rebekka. De twaalf stammen van Jacob, die ook Israël genoemd wordt, worden naar zijn twaalf zonen genoemd.

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham is de stamvader van het joodse volk. Met hem begint hun eigenlijke geschiedenis. Hij zou geleefd hebben rond 2000 voor Christus. De verhalen die men mondeling over hem vertelde, werden verzameld in het boek Genesis dat rond 1000 voor Christus geschreven werd.
Lees meer

Bij de tekst

Betekenis

Hoewel de profeet Micha blijft herhalen dat fouten niet ongestraft blijven, blijft hij ook zeggen dat God vergeeft als mensen hun fouten zien en bekennen, dat God geen verwijten blijft maken.
Op die manier groeien mensen meer en meer naar zijn beeld.