Loading...
 

Micha 7,14-15.18-20

2 Vernietigen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Micha 7, 14-15 . 18-20: Schuld wordt vernietigd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1482)

Heer, zorg voor ons. Zorg voor uw volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Laat ons wonen in ons eigen vruchtbare land. Laat ons weer leven in Basan en Gilead, net als vroeger. En laat ons weer wonderen zien, zoals in de tijd dat u ons bevrijdde uit Egypte.
(…)
Er is niemand zoals u, God. U bent een God die schuld vergeeft. U kijkt niet meer naar de fouten van uw volk. U blijft niet altijd boos, maar u wilt ons graag uw liefde laten zien. U zult medelijden met ons krijgen, u zult onze schuld wegnemen. En u zult nooit meer denken aan wat we verkeerd gedaan hebben.
U zult trouw zijn aan uw volk, het volk van Abraham en Jakob. U zult uw volk liefhebben, zoals u vroeger aan onze voorvaders beloofd hebt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Neem je herdersstaf en zorg voor je volk,
de schapen die van Jou zijn.
Laat ze grazen tussen de bomen,
midden in het woud.
Ze zijn zo eenzaam geworden.
Laat ze grazen in Basan en Gilead, net als vroeger.

Ik laat wonderen zien,
zoals in de dagen
dat je uit Egypte wegtrok.

Welke God is als Jij,
die schuld vergeeft,
die de zonde voorbijgaat,
die de rest van zijn volk deed.
Die niet boos blijft,
maar vreugde vindt in zijn trouw?
Hij zal opnieuw voor ons zorgen
en onze schuld met zijn voeten verpletteren.
Al onze zonden gooit Hij
in de diepte van de zee.

Aan Jakob bewijs Jij je trouw,
aan Abraham toon Jij je goedheid,
zoals Je dat vroeger beloofde
aan onze vooroudersStilstaan bij …

Basan
Gebergte ten noordoosten van het meer van Galilea. Dit gebergte werd ook het godengebergte genoemd, omwille van de hoge toppen ervan.

Gilead
(= 'heuvel / hoop stenen van getuigenis' of 'rotsachtige regio')
Gilead, een bergachtig gebied ten oosten van de Jordaan dat nu in Jordanië ligt.

Jakob
Derde aartsvader van Israël (na Abraham en Isaak). Hij was de zoon van Isaak en Rebekka. De twaalf stammen van Jakob, die ook Israël genoemd wordt, worden naar zijn twaalf zonen genoemd.

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham is de stamvader van het joodse volk. Met hem begint hun eigenlijke geschiedenis. Hij zou geleefd hebben rond 2000 voor Christus. De verhalen die men mondeling over hem vertelde, werden verzameld in het boek Genesis dat rond 1000 voor Christus geschreven werd.

Bij de tekst

Betekenis

In dit gebed smeekt de profeet Micha God om weer herder te zijn van zijn volk. En God antwoordt: Ik laat wonderen zien.
Daarna looft de profeet God die aan schuld en zonde voorbijgaat, omdat Hij een trouwe God is, een God die zich houdt aan zijn beloftes.