Loading...
 

NAZARET

2 Jonny Gios M6jlJBjzIY Unsplash

NAZARET


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart
Nazaret lag / ligt aan de noordelijke rand van Jizreël, in een zijdal van de bergen van Galilea, op ongeveer 8 km van Sepporis, een belangrijk handelscentrum toen Jezus leefde.Betekenis van de naam

'Nazaret' komt van het Hebreeuwse ‘nasar’, dat ‘waken’ betekent.

Wetenswaardigheden

Jezus en Nazaret

Jezus bracht zijn kinder- en jeugdjaren in Nazaret door. Dat was in zijn tijd een klein en onbetekenend dorp. De dorpelingen waren bekend om hun onafhankelijkheid en eigenzinnigheid. Ze spraken met een accent dat men in Jeruzalem direct kon linken met Galilea.

Men neemt aan dat het huis dat Jozef en Maria bewoonden, bestond uit een rotskamer en een houten voorbouw. Al van in de derde eeuw voor Christus woonden er mensen in grotwoningen, die soms wel drie verdiepingen hadden en via gangen met elkaar verbonden waren.

Er woonden niet veel mensen in Nazaret. In de oudheid was het een onbelangrijke plaats op het platteland met een oppervlakte van ongeveer 4 hectare, waar maximum vijftig huizen stonden.
Op basis van de grootte van de begraafplaats uit de tijd van koning Herodes, schat archeoloog Jonathan Reed dat er toen een kleine vierhonderd mensen leefde in Nazaret.
Volgens de archeologe Yardena Alexandre waren de bewoners van bescheiden komaf. Dit maakt ze op uit de afwezigheid van glazen gebruiksvoorwerpen en ingevoerde producten. Dat het joden waren kon ze afleiden uit de kalk die ze in de kleien potten vonden. Dat gebruikten joden bij hun reinigingsrituelen.

Later deden pelgrimstochten naar het Heilig Land Nazaret uitgroeien tot een plaats met een grotere betekenis.Begin 21e eeuw

Nazaret is nu de grootste Arabische stad binnen de staatsgrenzen van Israël. Er wonen ongeveer 76.000 mensen, waarvan één derde christen is.De kerk van de aankondiging

Deze kerk, die franciscanen lieten bouwen in de 20e eeuw, is de grootste christelijke kerk van het Midden-Oosten. In en rond de kerk zijn er restanten te zien van vroegere kerken op die plaats en van grotwoningen uit de tijd van Jezus.

C. Leterme Israël Mei 2012 Nazaret

Brandglas in de kerk van de aankondiging
Foto © Chantal Leterme (Nazaret - 2012)

Nazaret in de Bijbel

Nieuwe Testament

Lucas 1, 26-38
"In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria."
Lees meer

Boven op de grot waar de aankondiging door de engel Gabriël zou gebeurd zijn staat nu de kerk van de aankondiging.


Lucas 2, 51
"Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart."
Lees meer

Omdat Jezus twaalf jaar was geworden, trok hij met zijn ouders op bedevaart naar de tempel in Jeruzalem. Bij het terugkeren naar Nazaret stelden Jozef en Maria vast dat Hij niet bij de andere pelgrims was. Ze haastten zich terug naar de tempel, waar ze Hem vonden in gesprek met de Schriftgeleerden. Daarna ging Jezus met hen terug naar Nazaret.


Lucas 4, 14-16
"In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht, ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen."
Lees meer

Het Griekse woord 'synagoge' betekent: ‘plaats van samenkomst’. Dat was niet noodzakelijk een gebouw, dat kon ook een open plek aan rivier zijn, zoals in Filippi. Maar ze moesten wel minstens met tien orthodoxe Joden samen komen op sabbat.
De ruïnes in Nazaret van een synagoge uit de tijd van Jezus, blijken uit de zesde eeuw te zijn. Wellicht was de synagoge in Nazaret toen Jezus leefde, een huissynagoge of een geschikte plek in de natuur.